Ať už kupujete byt, stavíte dům, berete si hypotéku nebo se hádáte se sousedy o kousek pole za chalupou, určitě jednou budete muset zajít na katastrální úřad. Každý o něm už bezpochyby někdy slyšel, ale přesto si nakonec před jeho branou většinou nebýváme tak docela jisti. Proto se v našem seriálu pokusíme přinést některé základní informace, jež se vám při jednání s katastrálním úřadem budou určitě hodit. Katastrální úřady jsou provozovány v rámci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz). V České republice jich je 77, přičemž existuje ještě přes 30 dalších detašovaných pracovišť. (Od Nového roku však začne platit novela zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, která počet úřadů „sníží“ na 14, v každém krajském městě jeden, ze současných úřadů tak budou jednotlivá katastrální pracoviště). V současné době najdete katastrální úřad v každém větším městě. Katastrální úřady mají za úkol především spravovat katastr nemovitostí České republiky. To je kompletní databáze údajů o všech nemovitostech – tedy pozemcích a budovách, a to i rozestavěných – v České republice. Zahrnuje jejich popis, přesnou polohu a geometrické určení a zároveň údaje o vlastnících nemovitosti a o dalších právech, které se k nemovitosti váží. Je to tedy velmi cenný zdroj informací pro rozličné účely. Můžete se zde například dovědět, jaké má určitá parcela číslo, jakou výměru, a jestli je evidována jako zemědělský pozemek (případně jaký druh zemědělského pozemku) či zastavěná plocha, případně lesní pozemek nebo vodní plocha. Dále jsou zde informace o popisných a evidenčních číslech budov, čísla bytů a nebytových prostor, orientační údaje o způsobu využití budov a jejich případné památkové ochraně nebo informace o tom, jestli se určitý pozemek nachází v chráněné krajinné oblasti, která pro vlastníka představuje určitá omezení. Jsou tu také zapsána všechna vlastnická práva, zástavní práva, předkupní práva a věcná břemena, event. informace o tom, jestli právě neprobíhá nějaké řízení, které by na právní vztahy související s nemovitostí mohlo mít vliv. Co je důležité, katastr nemovitostí je veřejný. To znamená, že do něho může nahlížet kdokoliv, kdo o to požádá. Není tedy žádný problém zjišťovat si podle potřeby údaje o kupovaných nemovitostech, výměrách sporných pozemků nebo vlastnických poměrech u staveb, které vás z nějakého důvodu zajímají. Nahlédnout do katastru (případně si udělat drobné poznámky) můžete kdykoliv v úředních hodinách zdarma. Pokud ovšem budete požadovat úředně ověřený výpis z katastru, zaplatíte za to patřičný poplatek (více se o této problematice dozvíte v příštím článku). S katastrem nemovitostí také určitě přijdete do styku v případě, že budete měnit některé právní skutečnosti vztahující se k vámi vlastněné (případně kupované) nemovitosti. Jakmile tedy dáte svou nemovitost do zástavy hypoteční bance, prodáte ji nebo ji darujete vnoučatům, musíte o tom dát vědět katastrálnímu úřadu a učinit patřičné kroky k vlastnímu zápisu (vkladu či záznamu) úkonu do katastru nemovitostí. Ten je totiž nesmírně důležitý - při případném sporu totiž bude vždy zohledněn stav, který je aktuálně uvedený v databázi – to znamená, že když zaplatíte kupní cenu za nemovitost prodávajícímu ještě před změnou vlastníka v katastru, může se stát, že ji nepoctivec v čekací lhůtě prodá ještě jednou, vloží ji třeba někomu do zástavy a nebo mu bude jednoduše zabavena v exekuci. A vám nezbude, než se zdlouhavě soudit. Katastru nemovitostí je také třeba hlásit změny trvalého pobytu v daných nemovitostech u evidovaných osob nebo například změny jejich příjmení při sňatku apod., a to do 30 dnů od vzniku těchto změn. Každý katastrální úřad má ve své pravomoci pouze určité katastrální území. To znamená, že pokud si jako Plzeňák koupíte rekreační chatu na Šumavě, nemůžete nahlásit změnu vlastnictví pěkně doma v Plzni, ale musíte zajet (případně napsat) na příslušný úřad, tedy např. do Prachatic nebo Klatov. To platí i pro žádosti o informace, které mají mít podobu oficiální veřejné listiny – jestliže se nemovitost, o které chcete něco zjistit, nachází v Šumperku, na žádném jiném katastrálním úřadě vám úředně potvrzené údaje neposkytnou. Pokud však nepotřebujete údaje v oficiální podobě, měl by je každý katastrální úřad poskytovat v rozsahu celé ČR. Seznam katastrálních úřadů, včetně odkazů na jejich webové stránky, můžete najít např. na internetové adrese Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Kromě správy katastru nemovitostí mají katastrální úřady na starost ještě například změny místních a geografických názvů, změny hranic katastrálních území, správu základních státních map a další. S těmito funkcemi však obyčejný člověk přijde do styku jen zřídka. V příštích dílech seriálu se proto podrobněji podíváme na praktičtější úkony spojené s katastrem nemovitostí – konkrétně na získání výpisu o dané nemovitosti a na vklad práva k nemovitosti do katastru. -si-