Nitrocelulózové nátěrové hmoty jsou jako skupina označovány písmenem C. Laky v této skupině jsou určeny pro bezbarvé nátěry dřeva (např. nábytku) a podobných materiálů v interiéru a pro nátěry sportovního nářadí. Protože obsahují látky pohlcující UV záření, nátěr nežloutne a chrání samotné dřevo pod ním. Laky nejsou vhodné na materiál, který je v kontaktu s jídlem, pitnou vodou, krmivem a k nátěrům dětského nábytku a hraček. (Zdroj: chem-bar.cz)