Stačilo vše měřit a počítat. Trvalo jen chvíli, než padl smutný verdikt - nevejdou se, střecha je moc nízká. Jak je to možné?

Když kupujete dům, hodí se vám zkušené oko stavaře, aby nemovitost z technické stránky proklepl. Mnoho slabin ale dokážete docela dobře odhalit sami.

Dokud je v podkroví jen konstrukce krovu, dá se prostorem půdy bez problémů projít. Aby se mohlo na půdě bydlet, je potřeba obalit místnosti tepelnou izolací a vytvořit nové podhledy. Tím se průchozí prostor pod šikminou střechy sníží skoro o 30 cm (od úrovně střešních tašek). Zároveň se přizvedne podlaha o 10 cm. Nyní se totiž chodí po konstrukci stropu. Na stropě je třeba vytvořit podlahové souvrství, aby se nepřenášel hluk do přízemí. Tím se prostor podkroví velmi zmenší.

A po tomto zmenšení je třeba dodržet požadavky normy. Alespoň nad polovinou plochy místnosti musí být strop ve výšce 2,3 m nebo výše. Plocha se počítá jen v místech, kde je výška alespoň 1,2 m. Pak se místnost může považovat za obytnou.

Jak zvýšit podkroví

Oproti zvyšování místností v přízemí, o kterém jsem psal v minulém dílu, je situace jednodušší. Máte totiž prostor, do kterého se může podkroví rozšířit, a to nahoru:

  • Zvednout celou střechu.

U velmi starých domů bývá krov ve špatném technickém stavu, a tak je třeba jej celý vyměnit. Při tom můžete celou střechu nechat přizvednout o několik desítek centimetrů, aby vznikly požadavky na obytné místnosti.

  • Vytvořit střešní vikýře

Střešní vikýř vám rozšíří prostor, který má výšku 2,3 m, můžete také přizvednout střechu po celé délce u obvodové zdi a samotný hřeben střechy nechat na svém místě. Každé řešení má své výhody a nevýhody. Vikýř totiž vytvoří ve střeše zlomy, kudy bude snáze zatékat. Zvednutí střechy po celé délce úplně změní vzhled domu, a tak je třeba dbát i na estetické hledisko, nejen funkční.

  • Se střechou nehýbat

Nejméně finančně náročné řešení je střechu nechat tak, jak je a přizpůsobit se vnitřním rozměrům. Cenou za tuto úsporu je, že místnosti v podkroví budou stísněné a také je nebudete moci považovat za obytné místnosti. Tedy se nezvýší hodnota nemovitosti při případném prodeji.

Podkroví určené k vestavbě

Když v nabídce realitní kanceláře uvidíte větu “Podkroví určené k vestavbě“, zbystřete! Často to znamená jen, že půda není využívaná. Ale ve skutečnosti nemusí být dost vysoká, aby bylo možné obytné místnosti vestavět.

Autorem článku je Ing. Martin Perlík, stavební inženýr. Zmíněná pravidla shrnul v příkladu z praxe posouzení starého rodinného domu.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com