Úspora za energii je, vzhledem ke stále rostoucím cenám, stále aktuálnějším tématem. Jsme čím dál tím víc nuceni přemýšlet, kde a jak za energii ušetřit. Snažíme se spotřebu na chod domácnosti co nejvíce omezit, ale především v zimním období, kdy musíme topit, je to hodně těžké ba nemožné. Za hodně úsporné bydlení lze označit bydlení v nízkoenergetickém, pasivním nebo 3 litrovém domě. Nebuďme tedy pasivní a seznamme se s nimi. Jaké domy to jsou Autor: archiv Jako nízkoenergetické domy lze označit ty, u kterých je požadavek na čistou spotřebu tepla cca o 30 % nižší než pouhé splnění zákonem předepsané minimální tepelné normy. U rodinných domů je tento požadavek od 40 do 50 kWh /m2 (kWh na m2 za rok) bez teplé vody a u velkoobjemových staveb ještě méně. Jako pasivní jsou označovány domy s požadavkem na čistou spotřebu tepla menší než 15 kWh/m2. Tento mezní požadavek je společně s dalšími parametry dosažen převážně díky vysokohodnotným tepelným izolacím všech stavebních elementů a důslednou vzduchotěsnou izolací budovy ve spojení s komfortní ventilací s efektivním zpětným získáváním tepla. Specifický primární energetický požadavek certifikovaných pasivních domů musí být kromě toho menší než 120kWh/m2. 3 litrový je takový dům, který má primární energetický požadavek na vytápění místnosti menší než 34kWh/m2 (bez teplé vody a proudu pro domácnost, ale včetně pohonu pro pomocné agregáty na topení a ventilaci). Této hodnotě odpovídá primární energetický požadavek 3 litry topného oleje. Autor: archiv Společné pro všechny tři typy domů jsou krajní meze požadavku čisté roční spotřeby tepla. Tato mez je určena energetickým ukazatelem, který uvádí požadavek čisté spotřeby tepla na vytápění brutto podlahového povrchu na m2 za rok. Energetický koeficient je získáván všeobecně platnou kalkulační metodou z tepelné bilance budovy, k tomu jsou na českém trhu k dispozici osvědčené balíčky softwaru. Při výpočtu je brán ohled na geometrii budovy, tepelnou kvalitu stavebních elementů, na uživatelské parametry jako třeba ventilace a v neposlední řadě také na klimatické regionální a místní faktory. Z výpočtu energetického koeficientu lze během plánovací fáze domu zjistit plnohodnotné informace pro optimalizaci stavby. Maximální využití všech zdrojů energie – to je to oč tu běží Na provoz každého domu je potřeba určitého množství energii. Bez energie bychom si nezatopili, neohřáli vodu, neuvařili, neposvítili... Hlavním cílem pro provoz ať již nízkoenergetických, pasivních nebo 3litrových domů je proto minimalizace spotřeby tepla a maximální využití energie z alternativních zdrojů. Řízeným větráním a rekuperací tepla z odpadního vzduchu je v těchto stavbách maximálně využito i tepla z domácích spotřebičů i toho vyzařovaného lidmi. Zkrátka, naučíme-li se využívat všechny zdroje, které se nám nabízejí, podaří se nám i omezit naše náklady… -td-Foto: Atrium