Nízkoenergetickému stavění veřejných budov se věnuje publikace Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT. Je určena obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy a přináší praktický návod, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nových i rekonstruovaných budov. Publikace vyšla jako příloha časopisu Veřejná správa č. 7/2007 a je také volně ke stažení na stránkách www.ekowatt.cz.

V praxi se často stává, že při zadávání zakázek na výstavbu nebo rekonstrukci veřejných budov není dostatečně zohledňována budoucí spotřeba energií a z toho plynoucí náklady na provoz budovy. Tyto náklady pak po desítky let nadměrně zatěžují veřejné rozpočty. Investice do takzvané nízkoenergetické či pasivní [1] výstavby, která sníží spotřebu energií několikanásobně, přitom nemusí být výrazně vyšší – podle zahraničních i českých studií lze nízkoenergetického či pasivního standardu dosáhnout při navýšení investičních nákladů do 10 %. Toto zvýšení nákladů se během několika desítek let životnosti budovy vrátí několikanásobně a s rostoucími cenami energií se návratnost stále zkracuje. Na jednorázovou investici do rekonstrukce či výstavby budovy, na rozdíl od jejího provozu, navíc obce často mohou získat dotaci. [2]„Veřejná správa by se neměla chovat jako nezodpovědný developer, který chce postavit budovu co nejlevněji a pak ji rychle prodat. Bohužel, až příliš často se setkáváme se situací, kdy se špatně navržená nebo postavená budova stává koulí na noze, která odsává z obecního rozpočtu peníze a brzdí možnost dalšího rozvoje“, komentuje energetickou náročnost veřejných budov u nás autor publikace a energetický auditor Karel Srdečný. Opačným příkladem je praxe z okolních zemí, například Rakouska či Německa, kde se výstavba veřejných budov s nízkou spotřebou energie stala běžným standardem. Například rakouská spolková země Vorarlberg přistoupila k opatření, podle kterého všechny nově postavené veřejné budovy musí být v pasivním standardu, tedy se spotřebou tepla zhruba 10krát nižší než má dům postavený podle současných českých norem.

Publikace Nízkoenergetické stavění veřejných budov podrobně rozebírá strukturu spotřeby energie a souvisejících nákladů v budovách a praktické otázky a postupy snižování spotřeby při rekonstrukcích i při zadávání projektů nových staveb. Jedna z kapitol je věnována kritériím pro výběrové řízení na zadávání staveb, které je důležitým předpokladem pro dosažení požadované kvality stavby. Zkušenosti z praxe doplňuje rozhovor s Yvonnou Gaillyovou, ředitelkou Ekologického institutu Veronica, který vloni dokončil stavbu školicího centra v pasivním standardu financovaného z veřejných prostředků. [3]EkoWATT se touto publikací snaží přispět ke změně praxe ve veřejné správě, která s sebou přinese nezanedbatelné ekonomické i ekologické výhody. Důležitá jsou ale i další hlediska – veřejná správa patří mezi nejvýznamnější investory a spotřebitele a její poptávka po domech s nízkou spotřebou energie může významně ovlivnit stavební trh a stát se také příkladem pro další investory.Zdroj: Ekowatt