Zateplování fasád se stalo koloritem současného stavebnictví. Stavění se nese na vlně energetických úspor, zateplování fasád je logickou reakcí na zvyšující se ceny energií i na přísnější normové požadavky občanských a bytových staveb. A je skutečně nutné?

Infračervené termovizní kamery přinášejí důležitá rozřešení. Termovizní kamery dokážou na dálku měřit povrchovou teplotu sledovaných objektů. Termovizní snímky objektu odhalují místa, kudy z budovy uniká teplo – tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty, a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Proto mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, u novostaveb pak mohou posloužit jako kontrola kvality stavebních prací. Kvalitně provedený obvodový plášť domu s minimem tepelných mostů je základním kamenem každé zděné nízkoenergetické nebo energeticky Termovize může být v odhalování stavebních vad nekompromisní. V případě tohoto domu z Ytongu v Černé Hoře na Moravě ale odkryla skutečně přesný obvodový plášť bez tepelných mostů a znatelných spár. Jednoplášť domu tak vypadá jako sendvičová konstrukce s kvalitně provedeným zateplením.úsporné stavby. Moderní stavební materiály se dnes totiž mohou pyšnit stále lepšími tepelněizolačními schopnostmi, striktně ale vyžadují přesnost. Jinak řečeno – pokud zvolíte zdicí materiál s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi, ale nedokážete vyzdít téměř homogenní obvodový plášť, nezbude vám, než použít dodatečné zateplení. Můžeme se dnes ale vůbec spolehnout na kvalitní provedení stavby, když je na trhu tak zoufalý nedostatek kvalifikovaných řemeslníků? Nepřesnostem a pochybením na stavbách se však můžeme vyhnout promyšlenou volbou sofistikovaných stavebních technologií. Čím složitější je technologie zdění, tím větší zpravidla bývají odchylky reálných staveb od teoretických parametrů zdiva.

Minimální tepelné mosty pro dlouhodobé úspory

Na našem trhu jsou jedním z nejoblíbenějších materiálů pro výstavbu rodinných domů pórobetonové tvárnice Ytong. Tento systém totiž připomíná velkou stavebnici, z které stavba doslova roste před očima. Přitom díky přesnému lepení tvárnic na minimální tloušťku malty zvládne vystavění velmi přesného obvodového zdiva bez tepelných mostů i amatérský řemeslník. Snímky termovizní kamery dokazují, že je z Ytongu možné bez větší námahy postavit jednoplášť, který vykazuje minimální tepelné mosty. Stěny z pórobetonu se vyznačují tak vysokou kompaktností, že i při detailním pohledu na termovizní snímky vypadají jako zděné stěny s vysokou vrstvou izolace. K výstavbě nízkoenergetických a energeticky úsporných domů bez dodatečného zateplení jsou přímo od výrobce doporučené obvodové tvárnice Ytong Lambda, které mají nadstandardní hodnoty tepelné izolace a jsou dostupné ve Termovizní snímek cihlového domu bez zateplení už tak lichotivý není. Silná maltová lože značně redukují tepelněizolační schopnosti obvodového pláště domu.dvou tloušťkách - 375 nebo 500 mm.

Nestejnorodé vlastnosti jednotlivých tvárnic

Typickým problémem viditelným při termovizích na řadě jednoplášťových staveb je použití zdicích prvků s jinými izolačními vlastnostmi. Nejčastějším příkladem bývá použití dělených nebo poškozených tvarovek. Tento problém se ale vyskytuje převážně u tvárnic se složitou geometrickou strukturou. U nich tepelná izolace přímo závisí na vzduchových komorách a i malé poškození může značně snížit izolační schopnost prvku. Navíc vzduchové komory jsou pouze uvnitř tvárnice, po obvodu tak vzniká poměrně velký prostor znásobený ještě vrstvou malty, kterým uniká značná část tepelné energie. Naopak u pórobetonu tyto problémy prakticky odpadají, protože rozbité prvky lze velmi jednoduše tvarovat a přesně napojovat, a vytvořit tak homogenní stěnu bez zbytečných nepřesností a tepelných vazeb. Sázkou na materiál Ytong investor nejen ušetří nemalé finanční výdaje na nákup a aplikaci izolačního materiálu, zároveň si může být jist nadstandardní kvalitou stavebních prací, které lze dosáhnout i bez přítomnosti špičkových zedníků.

-Ytong-