Rozhodující je měrná spotřeba tepla na plochu domu za rok (kWh/m2)

První z nich – dům nízkoenergetický – je přechodem od domu „normálního“ (klasického, „neúsporného“, ale v podstatě domu staršího, postaveného do 90. let minulého století) ke skupině stále úspornějších staveb, kterou zastupuje postupně dům pasivní, nulový a plusový. Tyto stavby už disponují sofistikovaným systémem úsporných opatření a technologií na výrobu energie, které nízkoenergetický dům nemá.

Nízkoenergetický dům: nezanedbatelná úspora Nízkoenergetický dům je ve srovnání se svým starším „klasicky neúsporným“ předchůdcem totiž jen lépe tepelně izolovaný, utěsněný, zateplený. Najdeme tady silnější tepelnou izolaci obvodových stěn i střechy, důkladnější izolování podlah a kvalitnější výplně stavebních otvorů (oken a dveří). Těmito jednoduchými opatřeními se však ušetří proti starším domům až čtvrtina nákladů na energii, a to není špatné.

Nulový dům je jakýmsi průsečíkem A to průsečíkem domu pasivního a plusového. Laicky řečeno: dům pasivní šetří energii, plusový ji šetří a ještě mu přebývá (vyrábí si ji), a pokud je toto šetření a výroba energie v rovnováze, dospějeme k domu nulovému. Nespotřebovává nic, ale nic mu nepřebývá.

Standardy

Skupiny domů s podobnou spotřebou se řadí do energetických standardů. Standard (pasivní, nulový atd.) znamená rozsah spotřeby (od – do), tedy nároků jednotlivých skupin domů na spotřebu energie. Tak rozeznáváme dům klasický, úspornější nízkoenergetický standard, ještě úspornější domy ve standardu pasivním, nulovém a plusovém. Poslední dům už šetří energii ze 100 % a ještě si ji vyrábí.

Přehledně – nároky na energii
Starší rodinný dům (postavený do 90. let 20. stol.) mívá spotřebu asi 200 kWh/m2 za rok
Novostavby musí mít spotřebu dle legislativy do 150 kWh/m2 za rok
Rodinný dům (splňující normy ČR) mívá měrnou spotřebu tepla 70 – 120 kWh/m2a
Nízkoenergetický dům – měrná potřeba tepla je 50 kWh/m2a a méně
Pasivní dům – měrná potřeba tepla je 15 kWh/m2a a méně
Nulový dům – měrná potřeba tepla je méně než 5 kWh/m2a
Plusový dům – vyrobí víc energie, nežli spotřebuje. Přebytky dodává do spotřebitelské sítě.