Nosná stěna je určena pro přenos zatížení. Vyzdívání stěny se provádí společně s obvodovými konstrukcemi před položením stropů a je nutno ji přímo navázat na nosnou konstrukci. Před vyzdíváním (používá se stejného materiálu, jako u obvodových stěn) se pod ní zbuduje betonový základ.