Nebudeme ze sebe dělat odborníky na stavební terminologii a vezmeme si k ruce Cihlářský lexikon Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Vnější zdivo

Je to takové zdivo, které tvoří obálku budovy a může, ale nemusí plnit i nosnou funkci. Dělá se v mnoha šířkách, ovšem většina výrobců dodržuje rozměrové moduly – 250 mm výškový a 125 mm délkový, takže je vhodné stavbu už navrhovat s ohledem na tyto rozměry, aby se zamezilo zbytečnému řezání tvarovek apod. Tvarovky jsou standardně dodávány v pevnostech 6, 8, 10 a 15 MPa, výjimečně 20 MPa. Jako doplňkové tvarovky se používají tzv. půlky a rohovky (případně koncové a nízké cihly), z důvodů dostatečného převázání tvarovek, řešení ostění otvorů a zdiva bez tepelných mostů. Styčné spáry se u zazubených tvarovek nemaltují a práce pak postupuje velice rychle (spotřeba tvarovek je pouze 16 ks na 1 m2 zdi).

Nosné zdivo

Opět je nabízeno v širokém rozsahu tlouštěk. Slouží především jako nosné vnitřní příčky, schodišťové stěny, stěny výtahových šachet, případně jako nosná část vrstveného (sendvičového) zdiva. Tvarovky pro nosné zdivo mívají o něco vyšší objemovou hmotnost než tvarovky pro vnější zdivo, protože u nich nejsou tepelně-izolační vlastnosti tak důležité.

Nenosné zdivo

U tohoto zdiva není tak vysoký požadavek na nosnost ani tepelnou odolnost. Jeho rozměry se tak výrazně snižují, takže i zastavěná plocha se zmenšuje. Obvykle najdeme zdivo tloušťky 115, 80 a 65 mm. Příčkové zdivo je nabízeno ve velké rozměrové paletě, v zahraniční najdeme i velkoformátové příčkovky s plochou 500 x 500 mm. Samozřejmě především v této oblasti se stále vyskytují tzv. „klasické cihly“ (jako Pk-CD, CV 14 apod.), ale používání těchto formátů je stále méně časté. CP neboli cihla plná – základ stavebnictví po tisíciletí – se bude určitě používat ještě dlouho, postupně však spíše ke speciálním účelům, jako jsou rekonstrukce, pilíře, sloupy apod.

Zdroj: Cihlářský lexikon Cihlářského svazu Čech a Moravy