Notář je právník, který je nestranný a nezávislý. Hájí stabilitu a zamezuje budoucím konfliktům. Jeho služeb se využívá tehdy, kdy chcete včasným řešením předejít sporům v budoucnosti. Většinou se jedná o úschovu peněz v případě prodeje nemovitosti, kdy chcete mít jistotu, že je prodávající obdrží teprve ve chvíli, kdy bude vaše jméno zapsáno v katastru nemovitostí.

U notáře však můžete sepsat také závěť nebo dědickou smlouvu. A právě notářské poplatky, které zaplatíte kvůli dědictví, se letos změnily.

Za dědictví si zaplatíte o něco víc

O zvýšení dědických poplatků a dalších poplatků spojených se službami notáře si můžete přečíst ve vyhlášce č. 460/2022 Sb., která byla s účinností od 1. ledna 2023 změněna vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti. Těmto odměnám se říká notářský tarif. K posledním změnám ve výši notářských poplatků došlo před dvěma lety.

Kdy se platí notářské poplatky

Odměnu jsou v dědickém řízení povinni notářovi zaplatit zejména tyto osoby:

 • Jediný dědic, který nabývá dědictví, které není předlužené.
 • Více dědiců, kteří nabývají dědictví, které není předlužené. A to podle podílů svých dědických podílů nebo podle poměrů majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti.
 • Stát. Pokud není žádný dědic (ani podle zákonné posloupnosti ani ze závěti), připadá dědictví státu.
Zdroj: Youtube

Co je dědická posloupnost?

Pokud není sepsaná žádná závěť, která by určovala, kdo bude dědit, postupuje se podle dědické posloupnosti. To znamená, že se dědí v následujícím pořadí:

 • První dědická třída: děti a manželka zůstavitele (všichni stejným dílem).
 • Druhá dědická třída: rodiče zůstavitele, osoby, které žily ve společné domácnosti po dobu jednoho roku se zůstavitelem, a pečovaly s ním o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou (přítel/přítelkyně).
 • Třetí dědická třída: sourozenci zůstavitele a osoby se zůstavitelem spolužijící (například synovci a neteře).
 • Čtvrtá dědická třída: prarodiče zůstavitele.
 • Pátá dědická třída: pradědeček či prababička zůstavitele.
 • Šestá dědická třída: děti dětí sourozenců, tj. vnuci/vnučky sourozenců zůstavitele, a děti prarodičů zůstavitele, tj. jeho strýcové a tety.

Pokud je majetek nepatrný nebo žádný

Odměna notáře, který byl pověřen soudem, aby vyřídil jako soudní komisař dědické řízení, za jeho úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, zůstává ve výši 1 000 Kč. K zastavení řízení dochází v případě, že není co dědit. Případně, pokud je majetek nepatrné hodnoty.

Hodnotnější pozůstalost a vyšší poplatky

Výše odměny notáře se odvíjí od hodnoty aktiv pozůstalosti. Pokud notář jako soudní komisař vyřizuje dědictví, neznamená to, že řeší spor mezi dědici. Pokud se někdo domáhá toho, aby byla závět neplatná, nebo když jde o listinu o vydědění, musí si daná osoba zaplatit svého právníka.

Notář jako soudní komisař jen zjistí, zda nějaká závěť vůbec existuje. A pozve dědice k jednání. Podle poslední vůle či pravidel zákona potvrdí nabytí dědictví dědicům.

Odměna notáře a projednání dědictví se určuje podle hodnoty dědictví:

 • z prvních 500 000 Kč jeho hodnoty: 2,0 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč: 0,9 %,
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč: 0,5 %,
 • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč: 0,1 %,
 • přičemž nejnižší odměna činí aspoň 2000 Kč.

Zatímco dříve se z odměny nad 20 000 000 Kč odměna neplatila, od roku 2023 se bude platit 0,1 % z přebývající částky hodnoty dědictví až do 30 000 000 Kč. Z částky do 100 000 000 Kč se platí 0,05 %.

A za co ještě zaplatíte?

Za veřejné otevření a čtení závěti se připlácí 500 Kč jako doposud. Pokud je nařízen soupis pozůstalosti, je odměna notářovi 1 500 Kč (místo původních 1 000 Kč) za každou započatou hodinu, po kterou soupis na daném místě prováděl. Dále musíte uhradit DPH a hotové výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním úkonů. Nově má notář v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč.

Pokud myslíte na své případné dědice, bude vás sepsání notářského zápisu o závěti stát 2 000 Kč místo dřívějších 1 500 Kč, vydání notářského zápisu o závěti či dovětku 500 Kč. Odvolání těchto právních jednání bude stát 500 Kč.

Zdroj: mesec.cz, muj-pravnik.cz, reins.cz