Představenstvo ČSOB rozhodlo o vybudování nového sídla ústředí banky již v roce 2003. V následném výběrovém řízení získala tuto zakázku Divize Project Development společnosti Skanska CZ. Autorem vítězného architektonického návrhu je AP ateliér architekta Josefa Pleskota.

"Stavba sídla ČSOB je pro naši společnost bezesporu jednou z nejprestižnějších zakázek od stavby Sazka Arény. Stejně jako investor se bude i Skanska velmi snažit, aby se tento projekt stal vlajkovou lodí a příkladnou ukázkou moderních trendů komerční výstavby, neokázalé a ohleduplné k životnímu prostředí," řekl Jiří Poletín, výkonný ředitel Divize Project Development společnosti Skanska CZ.

Ústředí ČSOB v současnosti sídlí v několika budovách v centru Prahy. Přestěhování mimo centrum je odvážný krok, který ale bance přinese významné úspory. "Banku ke stavbě nového ústředí mimo centrum Prahy motivovaly dvě věci. Jednak je to zájem vnitřní - tedy snaha o úspory a o změny firemní kultury, které nové sídlo přinese. Druhý neméně závažný důvod je orientován mimo banku - ČSOB se snaží být dobrým občanem. Nové ústředí totiž prospěje také samotné lokalitě Radlic. Bude pro ni znamenat znovuoživení a zkvalitnění veřejného prostoru," uvedl Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB.

"Banka tedy nechce honosné sídlo z mramoru, ale přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovu s velkým důrazem na ekologické aspekty," dodal Pavel Kavánek.

Těmto záměrům odpovídá i samotné architektonické pojetí. Při stavbě bude použito velké množství přírodních materiálů, značný důraz klade ČSOB i Skanska CZ na minimalizaci energetické náročnosti budovy a její vliv na životní prostředí. Okolí budovy i plochy určené k relaxaci v průběhu pracovního dne, včetně zaměstnancům přístupné střechy, budou osázeny velkým množstvím zeleně. Budova vyroste na pozemku, který byl již jednou stavebně využit při budování pražského metra, a který díky tomuto projektu najde další využití. Zároveň jistě také dojde k oživení celé lokality.

V rámci stavby budou v lokalitě připraveny podmínky pro budoucí prodloužení tramvajové trati směrem od centra města, o které pátá městská část již dlouho usiluje.

S projektem nového ústředí ČSOB je neodmyslitelně spjato i jméno jeho hlavního architekta Josefa Pleskota. Jistě proto nebude na škodu seznámit se více s tím, jak postupoval při tvorbě dle zadání ČSOB, a také s jinými realizacemi, které vyšly z dílny jeho Atelieru AP.

Tři otázky pro architekta Josefa Pleskota

Jak těžké bylo navrhnout budovu podle „přání“, která měla ČSOB?Zadání, které dala ČSOB, bylo velice sofistikované a vyžadovalo pečlivé studování i čtenímezi řádky. Bylo opravdu náročné, ale zároveň velmi inspirující. Slovně skicovalo představuo moderní administrativní budově, k níž se měl projekt přiblížit. Smysl zadání nešlo naplnitpouhým konvenčním přístupem. Banka totiž nepožaduje budovu triviálně honosnou, ale vevšech aspektech inteligentní a vyváženou.

Jakými hlavními principy jste se přitom řídil?Současná typologie kancelářských budov naznačuje směřování, které spojuje výhodypavilonových dispozic a kompaktních bloků. Je možné mluvit o principu jakési srostlicepavilonů. Tomuto ideálu se snažíme přijít na kloub. Jde o spojení výhod objektů s vysokoumírou denního světla s racionálně uspořádanými dispozičními vazbami a s vysokou mírouenergetické úspornosti. Neobvykle důležitou roli hrají variabilnost prostoru a jeho vysokákvalita a spojení interiérů s podmanivým přírodním rámcem okolí.

Jaká je podle vás obecně současná česká architektura?Po roce 1989 se u nás postavilo dost velmi dobrých domů. Nyní se však zdá, jako by nastalaurčitá stagnace a pohyb v kruhu. Zcela obecně je ale velice důležité povznášetarchitektonický průměr tak, aby vzrůstala kulturní úroveň národa – země.

Ing. arch. Josef Pleskot se narodil 3. 12. 1952 v Písku. V letech 1973–1979 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, 1979–1982 byl asistentem FA ČVUT. 1982–1990 pracoval v Krajském projektovém ústavu Praha – Atelier G 16. V roce 1990 učil na FA ČVUT Praha, poté do roku 1997 vykonával nejrůznější funkce v Obci architektů a České komoře architektů. Roku 1991 založil AP Atelier. Od roku 1997 je členem spolku Mánes. Zúčastnil se řady výstav u nás i v zahraničí a vydal četné publikace v domácím i zahraničním tisku.

O projektu ústředí ČSOB Začátek stavby: únor 2005Konec stavby: prosinec 2006

Investor: Československá obchodní banka, a.s.Developer: Centrum Radlická a.s.Generální dodavatel: Skanska CZ a.s., Divize Project DevelopmentArchitekt: Ing. arch. Josef Pleskot

Vizualizace: Skanska

Podle podkladů ČSOB, Skanska -var-