Dnem 1. února 2005 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.24/2004 Sb. hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č.32/1998 Sb. ve znění vyhlášky č.39/1999 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazná vyhláška č.1/2001 Sb. hl.m.Prahy , obecně závazná vyhláška č.30/2001 Sb. , obecně závazná vyhláška č. 5 / 2003 Sb., a obecně závazná vyhláška č. 31/2003 Sb. hl.m.Prahy. Vyhláška obsahuje: - textovou část, kde jsou uvedeny instrukce k využívání cenové mapy, metodika jejího zpracování, charakteristika města a trhu s pozemky, údaje z katastru nemovitostí, seznam katastrálních území. - mapovou část, kterou tvoří 132 mapových listů v měřítku 1:5000 a 15 mapových listů v měřítku 1:2500 s graficky vymezenými skupinami parcel a jejich oceněním v Kč za metr čtvereční. Jako polohopisný podklad byla použita digitální referenční mapa Prahy, udržovaná hlavním městem Prahou. Mapa je oceňovací vyhláškou platnou na území hlavního města Prahy, avšak uvedené ocenění nijak neomezuje, ani neurčuje výši ceny pozemků, kterou si mezi sebou smluvně dohodnou kupující a prodávající. Záměrem cenové mapy, která je každý rok doplňována a aktualizována, je zpřesnit oceňování stavebních pozemků a poskytnout přehled o trhu s pozemky a jeho současných trendech v regionu. Předchozí cenové mapy: - od 1.1.2000 do 31.1.2005 - mapa - od 1.1.1999 do 31.12.1999 - CMP1999 mapa, CMP1999 text Další informace poskytne p. Vácha na tel. č. 236002933, jan.vacha@cityofprague.cz Zdroj: MHMP