Jedním z běžných prvků kapitálového trhu je rating emise cenných papírů uváděných na trh. První emisí, která vstupuje na trh za standardních podmínek v České republice je emise hypotečních zástavních listů Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. Ratingová agentura jí přidělila rating na úrovni Baa+/Acr, tedy nejvyšší možné hodnocení, jaké může český subjekt získat. Tyto cenné papíry jsou vydávány v zaknihované podobě, jejich forma je na doručitele. Nominální hodnota hypotečního zástavního listu činí 10.000,- Kč. Hypoteční zástavní listy vydává Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s., která ručí za jejich vyplacení. Přitom je splácení těchto dluhopisů zajištěno krycím blokem hypotečních listů úvěrů zajištěných zástavou nemovitostí. Na splacení jmenovité hodnoty a úroku hypotečních zástavních listů nebyla vydána garance žádného zahraničního ani českého subjektu. Hypoteční zástavní listy budou vydány s celkovým objemem 2,5 miliardy korun a budou úročeny sazbou ve výši 8,5% p.a. Úroky budou vypláceny jednou ročně vždy k 10. červnu, a to zpětně za rok. Nárok na výplatu kupónu a v roce 2004 i jistina má osoba, která byla vedena ve Středisku cenných papírů jako majitel dluhopisu ke konci dne o měsíc předcházejícímu příslušnému dni výplaty.