Od včerejška nabízí Českomoravská hypoteční banka nový produkt, který by měl být určen především pro mladé rodiny. Jaká jsou jeho specifika? Je ve skutečnosti tak výhodný, jak banka tvrdí? Jak vypadá v porovnání s produkty ostatních bank? Českomoravská hypoteční banka (ČMHB) od 3. dubna 2002 začala nabízet novou formu hypotečního úvěru, tzv. hypotéku PROGRES. Od ostatních hypoték se odlišuje především tím, že místo klasických anuitních splátek, které jsou po celou dobu platnosti úrokové sazby stejné, klient platí splátky progresivní, tedy postupně se zvyšující (v současné době růst o 3,5% ročně). To znamená, že celkové finanční zatížení rodiny bude nejnižší těsně po získání úvěru a nejvyšší na konci lhůty splatnosti hypotéky. Je jasné, že hypotéka PROGRES by měla nejvíce vyhovovat těm, kteří v budoucnu očekávají vyšší příjmy než mají v současné době – tedy například rodinám s malými dětmi, kde jeden z rodičů využívá rodičovské dovolené nebo pracuje pouze na částečný úvazek nebo mladým lidem, kteří jsou teprve na začátku své kariéry, a mají proto nižší platy apod. Tito lidé by si v současné době pravděpodobně nemohli hypotéku dovolit, protože by na klasické anuitní splátky neměli dostatek prostředků. Ovšem při využití nově nabízeného způsobu splácení, kdy jsou první splátky přibližně o 25% nižší než u klasické hypotéky (srovnání ČMHB), na hypotéku dosáhnou. Očekávání strmého zvyšování příjmu však nemusí být při rozhodování o progresivním způsobu splácení rozhodující. Každý člověk s jistým zaměstnáním totiž může spoléhat na to, že v průběhu času jeho nominální mzda díky inflaci tak jako tak poroste a vyšší splátky by mu proto v budoucnu nemusely činit větší problémy. Progresivní způsob splácení proto mohou s úspěchem využít i ti, kteří na začátku splácení hypotéky chtějí mít dostatek prostředků na jiné výdaje jako je například vybavení bytu apod. ČMHB však pro poskytování nového typu hypoték stanovila omezující podmínky. Především, nové hypotéky jsou skutečně určeny pouze mladým lidem, kteří v letošním roce (resp. roce podání žádosti o úvěr) oslaví nejvýše 36. narozeniny. Maximální doba splatnosti je 20 let (oproti u ČMHB klasickým 30 letům) a výše úvěru se musí pohybovat mezi 200.000 a 3 miliony Kč. Stejně tak je omezen i účel poskytnutí úvěru – mladý člověk může hypotéku čerpat pouze na investice do vlastního bydlení (ne tedy do jakékoliv nemovitosti, jak je to stanoveno zákonem). Požadovaná akontace (objem vlastních prostředků, na jejichž základě může být úvěr poskytnut) je stejná jako u klasických hypoték ČMHB – tedy minimálně 30% hodnoty nemovitosti. Podmínky hypotéky PROGRES Věk klienta: do 36 let Splatnost úvěru: 20 let (pevná) Výše úvěru: minimálně 200.000 Kč, maximálně 3 000.000 Kč Splátkový režim: měsíčně Úroková sazba: pevná na 5 let, v současné době 7,1% Fixace výše splátky: 1 rok Koeficient růstu: v současné době 3,5% ročně (fixace na 5 let - jako úroková sazba) Akontace: 30% hodnoty nemovitosti Čerpání úvěru: jednorázové, nebo postupné, avšak vždy bezhotovostní Právě výše akontace však může být pro některé mladé lidi překážkou. Pokud chce totiž člověk žádat o hypotéku na byt např. v hodnotě 1 milion Kč, znamenalo by to, že při 30% akontaci musí mít naspořeno 300.000 Kč, což je pro začínajícího člověka poměrně hodně. Řešení může být v tomto případě několik – buď vybrat hypotéku u banky, která požaduje akontaci nižší – u nás to je Česká spořitelna a Komerční banka (hypoteční úvěr Plus) s minimální akontací 10% a GE Capital bank a HVB Bank s minimální akontací 15%. V tomto případě ale člověk musí počítat s tím, že banka může vyžadovat lepší zajištění úvěru nebo rozšíření zástavního práva ještě na další nemovitost. Další možností při nedostatečných úsporách je kombinace stavebního spoření a hypotéky – zájemce o hypotéku může získat prostředky na akontaci z úvěru ze stavebního spoření a poté splácení obou produktů vhodně zkombinovat (více informací najdete v článku V jednotě je síla – hypotéka a stavební spoření). Mladí lidé by se také v současné době měli zamyslet nad tím, jestli nevyužijí nabídky státu na levné půjčky na bydlení pro mladé – i tyto půjčky se dají s hypotékou zkombinovat a svým nízkým úrokem by finanční zatížení rodiny bezpochyby snížily. Tyto půjčky budou ovšem poskytovány pouze na stavbu nemovitosti (více v článku Levné státní půjčky pro mladé). Vhodnou alternativou k progresivnímu splácení hypotéky se také může stát odklad splátky jistiny. Tuto možnost nabízejí banky většinou právě v kombinaci se stavebním spořením nebo s životním pojištěním (podrobnosti najdete v článku Hypotéka s životním pojištěním II aneb kombinovaný produkt se vyplatí), ale např. u HVB Bank odklad splácení na podobné kombinace vázán není. Právě HVB Bank je druhou bankou na českém trhu, která progresivní způsob splácení nabízí. Její program není věkově omezen a banka vychází spíše z individuálního posouzení každé žádosti. U HVB Bank potom můžete zvolit i postup opačný – degresivní splácení, tedy vysoké splátky na začátku a nízké na konci splácení. Ostatní banky podobnou volbu typu splácení nenabízejí. Než se však pro jeden z typů splácení rozhodnete, je třeba vše důkladně propočítat (nebo lépe, nechat si vše propočítat odborníky v bance a poté pečlivě porovnat). Je totiž sice pravda, že při progresivním typu splácení platíte v začátcích méně než při splácení klasické hypotéky, ale na druhou stranu je produkt koncipován tak, že v celkovém součtu zaplatíte více. Navíc poslední roky splácení mohou být při nepříznivém vývoji vašich příjmů skutečně tíživé. ČMHB uvádí tento příklad: chcete-li si půjčit 1 milion Kč na 20 let, bude mít splátka v případě klasického úvěru hodnotu přibližně 7800 Kč měsíčně. Při progresivním splácení budete začínat někde na 5900 Kč a končit se splátkami ve výši 11.500 Kč. Ovšem za celou dobu 20 let zaplatíte celkově o zhruba 155.000 Kč více. Potom už záleží na zvážení každého zájemce o hypotéku, co se mu v jeho konkrétní situaci vyplatí více. -Sylva Indrová-