S problémy, které se týkají bydlení, se lidé mohou od dnešního dne obracet na nové celostátní Informační centrum pro bydlení se sídlem v Praze. Služba bude dostupná každému, protože centrum vzniklo s podporou státu. "Smyslem je předejít konfliktům, které právě pokud jde o potíže kolem bytu a domova, jsou vážným zásahem do života," řekla Zuzana Nielsenová ze Sdružení nájemníků.

V současné době je právní rámec bydlení nejasný, uvedla Nielsenová. Připomněla, že bydlení je drahé. Smluvní nájemné je zcela volné a podle ní dosahuje mnohdy závratných výšek. "Není proto divu, že se protagonisté bydlení dostávají do sporů, někdy velice vážných a těžce řešitelných," dodala Nielsenová. Prevencí je dobrá informovanost občanů o právech a povinnostech obou stran. Informační centrum zřídilo Sdružení nájemníků spolu se Sdružením malých bytových družstev.

Česká republika vstoupila do roku 2003 bez právního předpisu, který by nájemné reguloval. Ústavní soud totiž loni v listopadu zrušil cenový výměr ministerstva financí. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem upravuje občanský zákoník, na jehož změnách v současné době pracuje ministerstvo spravedlnosti.

Nájemné by měl nový zákon, pokud projde parlamentem, začít upravovat od 1. února 2004. Do té doby lze nájemné zvýšit jen na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud se nedohodnou, řeší spor soud. -čtk-