V roce 2003 schválilo vedení Akademie věd České republiky a Rada pro výzkum a vývoj program infrastruktury pro rozvoj výzkumu v oblasti molekulární a buněčné biologie, genomiky, biotechnologií a bioorganické chemie INFRAGEN.V rámci tohoto programu byla zahájena stavba budovy v areálu biomedicínských ústavů AV v Praze Krči, která by soustředila dosud rozptýlené laboratoře Ústavu molekulární genetiky AV ČR a další vybrané laboratoře Centra integrované genomiky a Centra molekulární a buněčné imunologie (obrázky exteriéru a interiérů). Součástí tohoto programu je také navazující rekonstrukce a rozšíření uvolněných prostorů v Praze 6 - Dejvicích pro rozvoj výzkumu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, orientovaného zejména na biologicky aktivní látky typu peptidových hormonů, nukleosidových virostatik, přírodních a dalších látek a na bioorganickou chemii.

Cílem projektu Infragen je výrazné posílení výzkumné kapacity v oblasti molekulární genetiky, genomiky a genového inženýrství a zejména propojení (včetně metodického) všech těchto oborů.Umístění nové budovy v areálu biologických ústavů v Praze - Krči je velmi vhodné, protože se tím soustředí odborné kapacity Ústavu molekulární genetiky a dostanou se do prostředí intenzivního výzkumu v oblastech mikrobiologie, fyziologie, farmakologie a medicíny v krčském areálu, kde sídlí Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a část Ústavu živočišné fyziologie a genetiky. V těsné blízkosti areálu je i Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Thomayerova nemocnice se svými specializovanými pracovišti, například referenční laboratoří na detekci prionových chorob. Krčský areál AV má dostatek prostoru i pro další rozvoj.Nově vybudované prostory budou využity pro základní výzkum, pro výchovu, zejména doktorandů v rámci již existujícího biomedicínského studia, a též pro školení pracovníků firem v moderních metodách molekulární biologie. V dlouhodobější perspektivě se uvažuje o tom, že by část nové budovy budovy (například jedno patro) osídlil mezinárodní tým sestavený výběrovým řízením a vedený uznávaným zahraničním odborníkem.

Pracoviště AV ČR v krčském areálu již nyní přitahují velká množství studentů a doktorandů. Praktická metodická školení zaměstnanců různých firem a průmyslových, farmaceutických a zemědělských podniků by byla připravována tak, aby vyhovovala jejich konkrétním požadavkům (například genotypování, "real-time" PCR, sekvenace DNA, purifikace rekombinantních proteinů a podobně). Tak dojde k těsnějšímu propojení vyhledávacího výzkumu v nejprestižnějších oblastech biologie s orientovaným výzkumem využívajícím metod molekulární genetiky a buněčné biologie pro převod výsledků tohoto výzkumu do praxe (například pro produkci monoklonálních protilátek, konstrukci organizmů produkujících biologicky aktivní látky typu hormonů, enzymů a neurotransmiterů, konstrukci mikroorganizmů pro bioremediace znečištěných vod a půd, pro diagnostiku dědičných a infekčních chorob).Toto propojení by mělo být usnadněno plánovaným založením Biotechnologického parku AV ČR na pozemcích krčského areálu. Celého systému by pak mělo být využito ke komplexní přípravě mladých specialistů pro budoucí trh práce v oblasti biotechnologií a pro lepší možnosti našich odborníků zapojit se do celoevropských vědeckých programů.

„Molekulární genetika patří mezi nejrychleji se rozvíjející vědní obory. Přináší nejen poznatky o podstatě života, ale poskytuje také nové možnosti praktických aplikací například v medicíně a farmaceutickém průmyslu. Velmi záleží na podmínkách, které se pro výzkum vytvoří, a proto jsme se rozhodli soustředit dosud roztříštěné kapacity Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG AV ČR) do této nové budovy v krčském areálu Akademie věd,“ říká ředitel ÚMG AV ČR Václav Hořejší.

Nově vybudované prostory budou využity nejen pro základní výzkum, ale i k výchově doktorandů v rámci existujícího biomedicínského studia a pro praktická a metodická školení pracovníků firem pracujících v oboru molekulární biologie. Budou připraveny dle konkrétních požadavků tak, aby došlo k těsnějšímu propojení vyhledávacího výzkumu v nejprestižnějších oblastech biologie s orientovaným výzkumem, pro případný převod výsledků tohoto výzkumu do praxe.

„Tato budova bude splňovat nejvyšší nároky na moderní výzkum. Věřím, že zde vznikne špičkově vybavené a příjemné pracoviště pro přední české vědce,“ sdělil výkonný ředitel Divize Pozemní stavitelství společnosti Skanska CZ Jiří Bažata.

V současnosti je hotová hrubá stavba hlavní budovy včetně střechy, provádí se opláštění objektu, vznikají vnitřní příčky a rozvody všech technologií. „Veškeré práce provádíme podle schváleného harmonogramu tak, aby byla stavba do konce července 2006 připravena na montáž vybavení laboratoří,“ říká projektový manažer Divize Pozemní stavitelství společnosti Skanska CZ Jan Matela.

Nová budova se čtyřmi nadzemními podlažími citlivě zapadá do stávající okolní zástavby. Venkovní fasáda je keramická, s hliníkovými pásovými okny. Zdobným a zároveň charakterizujícím prvkem bude potisk využívající abstraktní podobu DNA v přízemní části fasády a na proskleném schodišti. Architektonickou dominantou budovy bude únikové schodiště, opět ve tvaru dvojité šroubovice DNA.

Hlavní budovu, pro niž se vžil název Infragen (podle stejnojmenného projektu zaměřeného na posílení moderního biologického výzkumu v ČR), tvoří tři patra biologických laboratoří, v suterénu a přízemí je většina doplňujících provozů. V přízemí se nachází vstupní hala, seminární místnost a kanceláře vedení ústavu, v jeho západní části jsou pak umístěny umývárny a sterilizace skla, přípravna médií a šatny. Přístroje se specifickými nároky na okolní podmínky (elektronové mikroskopy apod.), úpravna demineralizované vody a jiné pomocné provozy budou uloženy v suterénu. Laboratorní patra jsou navržena tak, aby umožňovala variabilně utvářet uzavřené úseky pro 3 až 8 pracovních týmů. Všechny nové prostory budou plně klimatizované s řízenou regulací teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu. Obslužný provoz nového komplexu, včetně odděleného přístupu zaměstnanců, návštěv či hospodářské obsluhy, je navržen tak, aby minimálně ovlivňoval chod okolních ústavů.

Vlastní výstavba budovy je první fází projektu. V dalších fázích vznikne ještě konferenční centrum a prostory pro experimentální zvířetník nutný pro provoz laboratoří. Poslední fáze by měla být ukončena v roce 2007. Prohlédněte si vizualizace nové budovy zde.

O projektuNázev: Ústav molekulární genetiky AV ČRLokalita: Praha 4 - KrčInvestor: Ústav molekulární genetiky AV ČRZhotovitel: Skanska CZ a.s., Divize Pozemní stavitelstvíProjektant: Atelier YDoba výstavby: říjen 2004 – září 2006Cena: 300 milionů Kč

Vizualizace: Akademie věd ČR

Zdroj: Akademie věd ČR, Skanska a ČTK