Sinteso - hlásič požáru Společnost Siemens přichází na trh s novou řadou výrobků SintesoTM, která představuje moderní systém elektrické požární signalizace zajišťující spolehlivou ochranu před požárem s možností nasazení v širokém spektru aplikací. Nejmodernější požární hlásiče musí být schopny rozpoznat nebezpečný kouř a tepelné projevy způsobené požárem co nejdříve a spolehlivě varovat osoby v ohrožené zóně a současně upozornit požární jednotku prostřednictvím spolehlivého komunikačního kanálu. Stejně tak je mimořádně důležitá odolnost systému proti vyhlášení falešného poplachu, který může vzniknout následkem vlivů okolního prostředí. Systém elektrické požární signalizace SintesoTM společnosti Siemens navíc uživatelům nabízí vysokou rentabilitu díky své rozšiřitelnosti a dlouhé provozní životnosti.

Důležitou podmínkou pro existenci firem a práci jejich zaměstnanců je bezpečné pracovní prostředí. Ohrožení osob a majetku v důsledku požáru nebo jen částečné výpadky v provozu mohou mít pro firmu nedozírné ekonomické důsledky. Společnost Siemens provádí v oblasti protipožární ochrany již desítky let intenzivní výzkum a na základě jeho výsledků vyvíjí inovativní řešení ochrany osob a infrastruktury.

Nejmodernějším produktem společnosti Siemens v oblasti protipožární ochrany je systém elektrické požární signalizace SintesoTM. Nová generace hlásičů zahrnuje řadu S-LINE pro náročné aplikace a řadu C-LINE pro běžné využití. Obě řady jsou vybaveny neurálním požárním hlásičem, širokospektrálním kouřovým hlásičem a tepelným hlásičem. Řada je doplněna o hlásiče vyzařování plamene, nasávací komory, lineární kouřové hlásiče a o příslušenství, jako jsou linkové moduly, houkačky, tlačítkové hlásiče nebo přípravky na testování hlásičů.

S novou patentovanou technologií ASAtechnologyTM (Advanced Signal Analysis) vykazuje řada S-LINE bezkonkurenční spolehlivost při odhalení požáru a absolutní odolnost proti rušivým impulsům způsobeným vlivem okolního prostředí. Takovými vlivy může být například pára, výfukové plyny nebo elektromagnetická pole. Tato technologie vyhodnocení signálu je dalším vývojovým stupněm technologie algoritmů, kterou na trh uvedla společnost Siemens, a zajišťuje mimořádně spolehlivou odezvu na všechny typy požárů i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Signály získané čidly jsou rozloženy do matematických vzorců, vyhodnoceny naprogramovanými algoritmy a poté srovnávány s hodnotami uloženými v hlásiči. Algoritmy jsou dolaďovány výběrem příslušné sestavy ASA parametrů a hlásič je takto nastaven na předpokládané příznaky požáru a rušivé vlivy prostředí instalace. Spolu se širokou škálou nastavení parametrů nabízí ASAtechnologyTM špičkové vlastnosti při vyhodnocení situace v reálném čase a při dynamickém nastavení algoritmů, což umožňuje mnohem vyšší přesnost analýzy situace. Typické oblasti využití této technologie jsou průmyslové objekty, čisté provozy, garážové prostory, elektrárny apod. Spolehlivost detekce požáru je tak vysoká, že se společnost Siemens v některých zemích v případně vyhlášení falešného poplachu zavazuje uhradit náklady na zásah požárních jednotek.

Neurální hlásič je vybaven dvěma optickými a dvěma tepelnými čidly. Srdcem hlásiče je optoelektronická měřicí komora, jež eliminuje rušivé světelné paprsky a přitom spolehlivě odhaluje výskyt kouřových částic. Komora je založena na důmyslném labyrintu se dvěma optickými senzory (jeden je určen pro dopředný a druhý pro zpětný rozptyl) a dvěma nezávislými tepelnými čidly. Signály z těchto čtyř senzorů jsou porovnány, analyzovány a vyhodnoceny technologií ASA. Hlásič tak zajišťuje optimální odezvu na všechny typy požárů. Navíc jsou při vyhodnocování brány v úvahu i různé typy aerosolů vznikajících při požáru. Dva optické senzory analyzují velikost a typ aerosolu a dokáží rozlišit světlé a tmavé částice. Hlásič tak může rozlišit například neškodnou vodní páru od kouře způsobeného požárem. Právě v těchto případech dochází často u systémů s konvenčními optickými hlásiči k vyhlášení falešného poplachu.

Neurální hlásič navíc může být nakonfigurován s mnohem vyšší přesností detekce podle konkrétního prostředí. Díky optimálnímu přednastavení ASA parametrů tak může být rozpoznán mnohem dříve a s daleko větší spolehlivostí doutnavý požár v nemocničním pokoji nebo otevřený plamen ve skladu syntetických materiálů .

Síť s volnou topologiíI ty nejlepší požární hlásiče mohou být výkonné jen tak, jak jim to dovolí komunikační síť spojující jednotlivé prvky s ústřednou. Síťová technologie FDnet (Field Device Network), která byla speciálně vyvinuta pro požární hlásiče SintesoTM, garantuje nejvyšší bezpečnost přenosu a rychlou komunikaci s ústřednou. Volná konfigurace sítě a prakticky neomezená topologie využívající otevřené linky, smyčky nebo T-odbočky umožňují flexibilní a efektivní instalaci. Periferní části systému SintesoTM, včetně linkových modulů a houkaček, jsou napájeny prostřednictvím sítě FDnet. Tato síť může mít délku až 3300 metrů při zachování mimořádně nízkých nákladů na kabelové rozvody.

Společnost Siemens již úspěšně uvedla systém elektrické požární signalizace SintesoTM na trh v Německu a Rakousku, do konce roku 2005 bude postupně představován také v ostatních zemích EU a dále v Asii. Hlásiče SintesoTM jsou kompatibilní se stávajícími i novými ústřednami Siemens a lze je většinou instalovat do stávajících kabelových rozvodů. S produktovou řadou SintesoTM společnost Siemens nabízí inovativní systém, který lze snadno modernizovat. Velkou výhodou systému elektrické požární signalizace SintesoTM je také bezpečný a ekonomický provoz po celou dobu životnosti budov, a to dokonce i v případě změny způsobu využití či rozšíření objektu.

Zdroj: Siemens