Rychlé překlenovací úvěry bez počáteční akontace dnes poskytují všechny stavební spořitelny kromě žlutého mužíčka od Raiffeisen. Chcete se orientovat v jejich nabídkách? Jsou skutečně všechny plnohodnotnou alternativou k hypotečním úvěrům? Jaká jsou jejich specifika, výhody a nevýhody? V předchozím díle našeho seriálu Nové překlenovací úvěry – bydlení na počkání I. jsme vás seznámili s obecnými parametry zvláštních překlenovacích úvěrů, které teprve odnedávna poskytují stavební spořitelny. Obecně je spojuje především jejich nulová akontace (možnost získat úvěr hned po uzavření smlouvy o stavebním spoření bez jakéhokoliv povinného vkladu na spořící účet), dále vyšší poskytované částky, relativně nízké úroky, nutné zástavní právo k nemovitosti a vyšší požadavky na bonitu klienta. Ovšem mnoho věcí nabídky spořitelen také vzájemně odlišuje. Pojďme se proto postupně podívat na parametry jednotlivých překlenovacích úvěrů. Českomoravská stavební spořitelna (Liška) nabízí nulovou akontaci u překlenovacího úvěru Topkredit. Poskytuje ho jak zcela novým klientům, kteří se teprve smlouvu o stavebním spoření chystají založit, tak stávajícím klientům, kteří na svůj účet již určitou částku naspořili. Stávající klienti jsou s ohledem na zůstatek na jejich spořícím účtu zvýhodněni při posuzování bonity. Úvěr je určen skutečně pro velké investice, protože výše nezajištěné částky (tj. rozdíl mezi požadovanou výší úvěru a zůstatkem na účtu stavebního spoření) musí být minimálně půl milionu korun. Žadatelé jsou ale naopak odměněni nízkou úrokovou sazbou, garantovanou po celou dobu splácení úvěru, ve výši 5,7 %. Úvěr musí být jištěn zástavou nemovitosti.

Základní parametry překlenovacích úvěrů s nulovou akontací
St.spořitelna
Název úvěru
Min. akontace
Výše úvěru
Úrok. sazba
Úrok. sazba řádného úvěru1/
ČMSS
Topkredit
0 %
min. 500 000 Kč
5,7 %
4,8 %/5,5 %2/
Hypo
205 tisíc
0 %
205 000 Kč
5,95 %
3,9 %
SSČS
Maxi
0 %
min. 300 000 Kč
5,8 %
4,75 %
VSS KB
Impuls
0 %
500 000 Kč - 1 mil. Kč
7,9 %
6 %
Wüstenrot
Dominanta
0 %
50 000 Kč - 500 000 Kč
7,9 %
5 %/6 %2/

1/ Řádný úvěr je klientovi poskytnut ze zákona po minimálně dvou letech od založení smlouvy o stavebním spoření a po dosažení podmínek stanovených spořitelnou. Je z něho splacen úvěr překlenovací.2/ V závislosti na tarifu.

Zdroj: Stavební spořitelny
Hypo stavební spořitelna zvolila pro svůj produkt „205 tisíc“ trochu jinou politiku. Jak název napovídá, je poskytován pouze na přesně danou částku 205 000 Kč, navíc pouze ve variantě spoření Nadstandardní úvěr (NU) s poplatkem za uzavření smlouvy 1,2 % cílové částky. Vzhledem k poměrně nízké částce úvěru není nutné ručit nemovitostí, ale postačí dva ručitelé nebo bankovní vklad v minimální výši 205 000 Kč. Výhodou je naopak možnost velmi dlouhodobého splácení (až cca 20 let). Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) jako jediná ze stavebních spořitelen nabízí zcela odlišnou konstrukci překlenovacího úvěru bez akontace. Její produkt se nazývá Maxi a v případě, že o něj požádáte, nebudete muset v prvních letech zároveň spořit na účet stavebního spoření (jako je to u všech ostatních překlenovacích úvěrů). Pokud totiž požádáte např. o částku 600 000 Kč, bude vám automaticky přidělena částka 1 mil Kč. Z ní půjde 60 % (tedy vámi požadovaných 600 000 Kč) na vaše bytové potřeby a zbylých 40 % (400 000 Kč) na účet stavebního spoření. Tímto způsobem se na jedné straně sníží vaše finanční zatížení (protože zároveň s placením úroků z překlenovacího úvěru nebudete muset ještě spořit), ale na druhou stranu se zase zvýší (protože budete platit úroky z celého překlenovacího úvěru – tedy z 1 mil. Kč a nikoliv pouze z části, kterou reálně použijete na bydlení - tedy ze 600 000 Kč. Tento úvěr mohou získat zcela noví klienti, nebo ti, kteří ještě na svůj účet nenaspořili více než 20 % cílové částky. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (Modrá pyramida) omezila poskytování překlenovacího úvěru bez akontace pouze na zájemce mezi 25 a 35 lety, kteří u ní mohou požádat o úvěr Impuls na maximálně 1 milion korun. Stavební spořitelna Wüstenrot nabízí úvěr bez počátečního vkladu Dominanta do maximální výše půl milionu Kč. Můžete tu volit ze dvou variant – dlouhodobé (celkově na 17 let) a střednědobé (na 12 let). Kromě Dominanty poskytuje bez akontace i speciální úvěr Ponton, ten je ovšem určen pouze na řešení bytové situace vojáků a policistů.

Poplatky vážící se k překlenovacím úvěrům s nulovou akontací