Nový Palusol SW je k dispozici v různých složeních, od jednoduché kombinace Palusol panelů s HDF až po vícevrstvé sendvičové struktury. Když jsou panely vystavené teplu (při teplotě nad 100°C), roztáhnou se a vytvoří se jemná nehořlavá pěna odolná vůči tlaku a izolující teplo. Tato pěna pak následně zaplní spoje a mezery, čímž zabrání šíření tepla, ohně a dýmu. Protipožární panely Palusol byly schválené k používání ve stavebnictví už před více než 30 lety a byly klasifikované podle DIN 4102-A2. Slouží především k pasivní ochraně proti požárům, například v protipožárních dveřích, protipožárních nátěrech, bezpečnostních skříních a ohnivzdorných uzávěrech trubek, kabelů a v prvcích ventilace. Palusol je možné vyrobit a dodat buď jako celý panel anebo v pruzích, jež se potom mohou nainstalovat do mezer, spojů a na hrany.Při výrobě Palusol SW využívají experti BASF výhod vysoce přilnavé epoxidové pryskyřice určené na obalení hlavních komponent standardního Palusolu, t.j. křemičitanu sodného a skleněného vlákna. Jelikož vnější vrstvy nového sendvičového systému jsou tvořeny z HDF, výrobci dveří je mohou snadno slepit s pomocí komerčně dostupných lepidel na dřevo. 8-vrstvý Palusol SW 90 testovaný proti požáru spojuje relativně malou tloušťku 16 mm s protipožární ochranou, která se ze zákona vyžaduje pro komponenty dveří schopných odolat požáru po dobu 90 minut. Informace o produktu jsou dostupné na www.basf.com a www.palusol.com. Zdroj: BASF