Platby za využití elektrické soustavy na těchto hladinách budou nově vycházet od rezervovaného příkonu a maximálního odebraného výkonu. Zrušena bude naopak platba za rezervovanou kapacitu a za její překročení. Podle ERÚ by to mělo přispět k efektivnějšímu využití elektrizační soustavy a uvolnění její kapacity.

Kdo z toho vytěží a kdo prodělá?

Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ, uvedl, že „zpoplatnění výkonové složky odběru elektřiny povede k tomu, že odběratelé budou hradit ceny, které odpovídají skutečným nákladům vyvolaným v síti. To povede k racionalizaci jejich chování ve vyžití rezervovaného příkonu vůči spotřebě. Postupně uvolněná kapacita sítí v řádech až několika tisíc megawattů bude využita pro připojování nových výroben obnovitelných zdrojů energie a odběrných míst.“

Co nás čeká v budoucnosti?

Návrh zároveň počítá se zrušením řady výjimek a úlev, které mohli využívat někteří zákazníci, provozovatelé distribučních soustav nebo výrobci elektřiny. Část nákladů za tyto úlevy museli dosud hradit ostatní zákazníci. Zvýhodnění chce ERÚ zachovat části účastníků trhu, kteří pomáhají svými službami soustavě. Konkrétně půjde například o přečerpávací vodní elektrárny či výrobce se synchronními generátory, které jsou nezbytné pro chod elektrizační soustavy a integraci decentrálních zdrojů.

Kdo z toho profituje a kdo ztrácí?

Martina Krčová, členka Rady ERÚ, uvedla, že „co se týče praktických dopadů na účastníky trhu, bude záležet na tom, jak přizpůsobí své chování novému nastavení plateb. Jestliže již nyní využívají soustavu racionálně, nebo pokud uvolní příkon, který si v síti rezervovali a nevyužívají jej, bude na ně dopad neutrální, nebo dokonce pozitivní.“

ERÚ nyní kvůli změnám spustilo veřejný konzultační proces, ve kterém mohou všichni podávat připomínky. Nový systém by měl začít platit od 1. ledna 2024. Následně chce úřad pokračovat i ve změnách v tarifech na hladině nízkého napětí, které zahrnuje i domácnosti.

Co to znamená v kostce?

ERÚ připravuje pro příští rok významné změny v tarifech pro hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Tyto změny se budou týkat zejména výrobců, lokálních distributorů a zákazníků, což se v případě vysokého a velmi vysokého napětí týká hlavně velkoodběratelů z průmyslu. Platby za využití elektrické soustavy na těchto hladinách budou nově vycházet od rezervovaného příkonu a maximálního odebraného výkonu. Zrušena bude naopak platba za rezervovanou kapacitu a za její překročení. Podle ERÚ by to mělo přispět k efektivnějšímu využití elektrizační soustavy a uvolnění její kapacity. Návrh zároveň počítá se zrušením řady výjimek a úlev, které mohli využívat někteří zákazníci, provozovatelé distribučních soustav nebo výrobci elektřiny. Nový systém by měl začít platit od 1. ledna 2024.

Zdroj: ČTK, Faei