Od 1. 1. 2010 se nabídka rozšířila i o výrobky z expandovaného polystyrenu EPS, včetně jeho kvalitnější šedé podoby. Společnost Isover nenabízí ale jen výrobky zlepšující tepelnou pohodu, ale i výrobky zlepšující akustiku a protipožární odolnost konstrukcí. Udržet si výsostní postavení nejen na českém, ale i na světovém trhu vyžaduje trvalou aktivitu směrem k neustálému zlepšování sortimentu nabízených výrobků. Jedním z hlavních ukazatelů u tepelných izolací je i součinitel tepelné vodivosti lambda [Wm-1K-1]. Právě hodnota této veličiny je mezi odborníky i laiky nejčastěji porovnávána. V kombinaci s tloušťkou izolačního materiálu pak určuje výsledný tepelný odpor R [m2KW-1] materiálu i celé konstrukce.

Na jaro roku 2010 opět přišla společnost Isover s něčím novým a tím je uvedení na trh dvou výrobků pro aplikace zateplení šikmých střech. Jsou jimi výrobky Isover Unirol Plus(?D=0,034 Wm-1K-1) a Isover Multi-Komfort Passivhaus Klemmfilz, zkráceně Isover MK-KF (D=0,034 Wm-1K-1). Oba výrobky se vyznačují skvělými izolačními vlastnostmi.

Role skelné izolace Isover UNIROL-PLUS jsou vhodné jako teplená a zvuková izolace se zaměřením na izolování šikmých střech (především mezi krokve), ale i k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace) a na nepochozí stropní konstrukce. Tento výrobek je zaměřen především na širokou veřejnost která žádá skvělou kvalitu za rozumnou cenu.

Role skelné izolace Isover MK-KF jsou vhodné především jako tepelná a akustická izolace určená pro aplikování mezi spodní pásy dřevěných příhradových vazníků u vícepodlažních i jednopodlažních staveb (bungalovů) či jejich zavěšených pohledů, a všude tam, kde je požadovaná vysoká tloušťka tepelné izolace až na úroveň pasivního (ideálně pak Multi-Komfortního) domu. Tento výrobek je určen především pro zájemce o nízkoenergetické a pasivní stavění a nabízí ten nejvyšší komfort. Maximální tl. tohoto výrobku je až 280 mm a tím je tato minerální izolace na českém trhu jedinečná.

-Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.-