Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, zavádí do prodeje významnou novinku - tvárnici P1,8-300. Jde o nejlehčí a zároveň nejlépe tepelně izolující zdicí materiál na současném trhu. Díky těmto vlastnostem je novinka určena především pro nástavby bytových a rodinných domů a pro výplňové obvodové stěny vysokopodlažních skeletových staveb.

„Našim technologům se podařilo udělat další krok v dlouhodobém procesu zlepšování vlastností pórobetonu a vyvinout bezkonkurenčně nejlehčí superizolační materiál, který si stále zachovává vlastnosti masivního zdiva,“ komentuje novinku vedoucí marketingu výrobce Ytongu Ivana Havlíčková. Pórobeton Ytong P1,8-300 s objemovou hmotností 300 kg/m3 je v současnosti bezkonkurenčně nejlehčím zdicím materiálem na stavebním trhu. Jeho tepelněizolační schopnosti (? = 0,08 W/mK) překonávají možnosti všech zdicích materiálů a blíží se parametrům tepelných izolací. Tloušťka tvárnic pouhých 375 mm umožňuje konstruovat štíhlé stěny, které i bez dodatečného zateplení splňují nízkoenergetické standardy. Dostatečná pevnost materiálu i jedinečné stavebně fyzikální a hygienické parametry předurčují tvárnice Ytong P1,8-300 k širokému použití pro bytové a občanské stavby.

Pro nejjednodušší nástavby domů

Vysoká tepelná izolace a nízká hmotnost tvárnic při minimální tloušťce stěny se plně uplatní zejména u nástaveb a přístaveb starších panelových i historických domů. Nástavby minimálně zatíží konstrukční systém domu, a přitom vytváří plnohodnotné zděné prostory bez tepelných mostů. Dostatečná pevnost zdiva v tlaku přitom umožňuje statické využití stěn například pro podepření střešních konstrukcí. V případě vysokých zatížení je možné zdivo elegantně kombinovat s únosnějšími třídami pórobetonu Ytong nebo s akustickými vápenopískovými tvárnicemi Silka od stejného výrobce.

Tím, že u izolačních tvárnic P1,8-300 odpadá potřeba vnějšího zateplení, se výrazně zjednodušuje projektování i samotná stavba. Nové zdivo je možné plynule navázat na stávající obvodové stěny a jednoduše napojit i povrchové fasádní úpravy.

Ideální materiál na vysokopodlažní skeletové stavby

Dalším ideálním využitím tvárnice P1,8-300 jsou obvodové stěny skeletových vysokopodlažních domů, u kterých se znovu uplatní jejich vyvážená kombinace nízké hmotnosti a výjimečných hodnot tepelné izolace. Obvodová stěna z Ytongu P1,8-300 má i bez dodatečného zateplení téměř dvojnásobný tepelný odpor, než vyžadují současné normy pro bytové a občanské stavby. Nízkoenergetický standard stavby se projeví v jejím zvýšeném komfortu i v minimálních nákladech na vytápění. Při výstavbě navíc dochází k úsporám zastavěného prostoru i ke zjednodušení dopravy a manipulace s materiálem. Značné prostředky při výstavbě šetří také vyšší rychlost zdění a výjimečná produktivita práce.

Inovativní přístup s dlouhou tradicí

Ytong se ve stavebnictví pomalu stává synonymem technologického pokroku v oblasti tepelněizolačních masivních materiálů. Inovace a technologický pokrok jsou s Ytongem spojeny již od vzniku tohoto materiálu. Energetický nedostatek po první světové válce inicioval ve Skandinávii vývoj stavebního materiálu s nadstandardními izolačními schopnostmi, který měl umožnit snižování výdajů na vytápění. Podle místa původu a názvu technologie získal první pórobeton název Ytong. Základní ideou pórobetonu je vývoj masivního materiálu s největší možnou pevností a únosností při jeho maximálním vylehčení, které přímo ovlivňuje tepelněizolační schopnosti zdiva. Tyto dva protichůdné parametry v současnosti limitují prakticky všechny konstrukční materiály.

Pórobeton je tak dnes jediným materiálem na trhu, který splňuje obě protikladné vlastnosti a díky neustálému zlepšování původního materiálu může nabídnout produkty, které se svými izolačními schopnostmi téměř přibližují parametrům tepelných izolací.

Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.

-Daniela Richterová-