Kontrola komína se stává povinnou podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti.

Často diskutovaným tématem je to, že kominíků ubývá, o toto řemeslo není dostatečný zájem a podobně. Teď se píše o něčem jiném – kominíci nebudou stíhat. Nová vyhláška přísně stanoví podmínky revize komínů, každý funkční komín musí být zkontrolovaný alespoň jednou ročně. Co z toho vyplývá? Že se čekací doby prodlužují. Od nynějška každý majitel komína připojeného na funkční kotel nebo kamna musí mít platné potvrzení o kontrole, které bude platit jeden rok. Touto dobou tak zůstávají v klidu jenom ti, kdo topí elektřinou. Ale jenom chvíli, to než si uvědomí, že povinnost se týká i komínu jejich chalupy nebo chaty, kde topí dřívím nebo uhlím.

Revize, komíny, kominík Autor: archiv To, po čem volali hasiči – kontroly komínů – se stalo skutkem. Od nového roku vám nebude stačit obyčejné potvrzení o platbě kominíkovi, ale budete od něho do budoucna muset mít celý formulář – předpisovou revizní zprávu. Což zase hodně zdrží kominíka, takže se jeho práce protáhne a čekání se prodlouží. Komín se také prodraží, bude se platit 300 – 500 korun za kontrolu a k tomu se musí připočítat práce za případné čištění.

Příští rok už jsou kontroly komínů povinné

Zpráva o revizi komína je velmi důležitá pro pojišťovnu, pro případ požáru zapříčiněného komínem. Stejně jako musíte mít v ruce po nehodě způsobené zásahem blesku platnou revizi hromosvodu, při jiném požáru nebo jiné havárii týkající se topení je nezbytné doložit zprávu o revizi komína. A to není všechno, bez povinné revize nejen že nemusíte nic dostat od pojišťovny, navíc vám hrozí i pokuta od hasičů, kteří to budou hlídat. To v případě, kdyby se prokázalo, že požár vašeho domu nebo chalupy byl zapříčiněn zanedbaným komínem. Léta nečištěné a nekontrolované komíny způsobí ročně několik stovek požárů a otrav lidí.

Potvrzení o povinné kontrole komína je platné jeden rokPotvrzení je důležité v případě nehody pro hasiče i pojišťovnu.Kdo potvrzení bude mít prošlé nebo žádné, může dostat pokutu až 25000,- Kč, riskuje také proplacení škody od pojišťovny.

Čistit můžete sami, ale bez kontroly se neobejdete

Zatímco kontrola je povinná, současně vyčistit komín kominík může, ale také nemusí. Buď to není potřeba, nebo si ho majitel čistí sám. Novinkou totiž je, že čistit si nyní lidé komín mohou sami – v případě, že vytápějí pevnými palivy. Přicházejí tak v úvahu kamna na uhlí a dříví na chalupách a rodinných domcích. Musí se to dělat třikrát ročně (dříve musel čistit kominík šestkrát do roka). Zda je domácí čištění komína prováděno správně a dostatečně, pak posuzuje kominík při povinné kontrole.

Každý majitel komína by měl ale uvážit, zda to zvládne. Musí mít především odpovídající náčiní, kondici a zručnost, aby vše šlo hladce a nevletěly mu saze do pokoje. Také je individuální otázkou bezpečnost při přístupu do komína.

V těchto případech domácího čištění kominíci ušetří na návštěvách a zkrátí se jim termíny pro ty, kteří si sami čistit komín nebudou. Vyrovná se to ovšem návštěvami kominíků, kteří budou komíny kontrolovat. Očekávané termíny se mohou hodně prodloužit v porovnání s dnešními dvěma třemi týdny.

Kontrola komína je ideální v létěČištění komína zajistěte před topnou sezonou.Komíny připojené ke kamnům na pevná paliva můžete čistit sami (3x ročně).Komíny připojené na kotel musí čistit kominík (1x ročně).

-ag-Foto: www.profimedia.cz