Co je nového ve stavebním spoření? Kde získat nejlepší úvěr a kde nejvýhodněji založit smlouvu? Jaké novinky připravily stavební spořitelny pro podzimní sezónu? Letošní podzim začal pro stavební spořitelny dosti nepříjemně. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž všem šesti spořitelnám udělil dohromady bezmála půlmiliardovou pokutu za uzavření kartelové dohody v souvislosti se zvyšováním poplatků. Zároveň jim nařídil, aby některé poplatky odstranily (např. nechvalně proslulé poplatky za správu úrokového zvýhodnění, vyšší poplatky u smluv déle spořících klientů apod.). Rozhodnutí ještě není pravomocné, a tak má teď vedení spořitelen plné ruce práce s očišťováním své pověsti – všechny spořitelny proti rozhodnutí ÚOHS podaly rozklad a teprve budoucnost ukáže, jak to s pokutou a poplatky nakonec dopadne. Nicméně toto potenciální potrestání vzbudilo novou vlnu odborné diskuse o systému stavebního spoření. Silně se uvažuje o tom, že by se podmínky stavebního spoření opět trochu pozměnily, aby klienti nemohli být vydáni libovůli spořitelen bez možnosti jakékoliv reakce. Objevily se už například návrhy na opatření, které by umožnilo migraci klienta mezi spořitelnami. Žádný z podnětů však zatím nenabyl dostatečně konkrétní podoby. I přes průběžně probíhající vyjednávání však spořitelny neustaly ve své běžné činnosti a stále přicházejí s drobnými vylepšeními stávajících produktů a pokračují v nepřetržitém lákání nových klientů. ČMSS (Liška) Českomoravská stavební spořitelna již na konci prázdnin přišla s nabídkou zvýhodněného úroku u překlenovacího úvěru Topkredit. Ten je určen zejména pro vyšší investice, neboť minimální výše částky, která není zajištěna vklady na spořícím účtu, je 300.000 Kč (tuto částku je vždy třeba dozajistit nemovitostí). Topkredit lze čerpat okamžitě po založení smlouvy o stavebním spoření, bez jakéhokoliv počátečního vkladu. V tomto případě bude úvěr úročen sazbou 4,8 %, což je stejná výše jako u klasického úvěru ze stavebního spoření. Pokud budete mít ve chvíli žádosti o Topkredit naspořeno alespoň 20 % cílové částky, bude úroková sazba stejná, ovšem spořitelna vám sníží rezervu při výpočtu bonity. Nárok na novou zvýhodněnou sazbu 4,3 % získají pouze ti, kteří na svůj účet nejprve naspoří (nebo jednorázově vloží) alespoň 40 % cílové částky a de facto tak splní alespoň jednu podmínku pro přidělení klasického úvěru (dalšími podmínkami je minimálně dvouleté spoření a dosažení výše hodnotícího čísla 64). Hypo stavební spořitelna U Hypo stavební spořitelny došlo od 1. října k méně příjemné změně. Od tohoto data se totiž k novým smlouvám neváže možnost získat až 4% úročení vkladů. Klienti, kteří uzavřou smlouvu v tarifu NS, zaplatí úhradu za uzavření smlouvy ve výši 1,8 % cílové částky a nebudou čerpat úvěr, mají nyní nárok pouze na dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 %. Celkem tedy mohou získat úrokovou sazbu maximálně 3 %. Klientům, kteří nesplní podmínky pro přidělení úrokového zvýhodnění, se budou vklady v tarifu NS úročit standardně dvěma procenty a v tarifu NU jedním procentem. I tak je ovšem nutné dodat, že úroková sazba „až 3 %“ je konkurenceschopná. Ostatní spořitelny totiž vklady úročí sazbou 2 %. Výjimku tvoří pouze stavební spořitelna Wüstenrot, kde si může klient u vkladů vybrat mezi úrokovou sazbou 2,5 % a 1,5 %, a Buřinka (SS ČS), jež u svého produktu Šampion, spojeného s vysokoobjemovým překlenovacím úvěrem, nabízí sazbu u vkladů ve výši 2,95 %. Hypo stavební spořitelna i nadále nabízí dlouhodobější akce Stavební spoření mladých a Nadstandard 500. První z nich je určena klientům do 18 let, kterým je při uzavření smlouvy v tarifu NU 1,2 na cílovou částku 250.000 Kč poskytována 50% sleva z poplatku za její uzavření (úspora 1.500 Kč). Druhá se vztahuje na všechny nové klienty, kteří uzavřou smlouvu ve stejném tarifu na 500.000 Kč – opět získají slevu 50 % ze vstupního poplatku (úspora 3.000 Kč). Raiffeisen stavební spořitelna Se zajímavou nabídkou přišla v polovině září Raiffeisen stavební spořitelna. Klienti, kteří zde v období od 15. 9. do 30. 11. 2004 uzavřou smlouvu v tarifu Global (úrok z vkladů 2 % a z úvěrů 4,9 %) s cílovou částkou alespoň 200.000 Kč, získají slevu 25 % z poplatku za uzavření smlouvy. Zaplatí tak pouze 0,75 % cílové částky. SS ČS (Buřinka) Buřinka od 1. října upravila způsob komunikace s klientem a integrovala jej do systému mateřské České spořitelny. Dosavadní služby Telebus a SMS Telebus totiž přesměrovala na obecnou bezplatnou informační linku České spořitelny (800 207 207) a na službu Servis 24, která je poskytována majitelům sporožirových účtů České spořitelny. Na prvním čísle získáte obecné informace o podmínkách stavebního spoření a pomohou vám zde také modelovat jednoduché konkrétní případy spoření či čerpání úvěru. Druhou službu (přes telefon i internet) můžete využívat pouze v případě, že máte zároveň sporožirový účet u České spořitelny – dozvíte se zde všechny informace nejen o něm, ale také o vašem účtu u stavební spořitelny, včetně zůstatku, detailů z výpisu apod. Také v podzimním období Buřinka pro velký úspěch nabízí úvěr Šampion, ačkoliv podle jejího sdělení prostředky původně na něj vyčleněné již vyčerpala. Úvěr je určen pro investice nad 300.000 Kč (průměrná výše koncem srpna činila 725.000 Kč), je poskytován již při nulové akontaci a je spojen s konstantní splátkou ve fázi překlenovacího úvěru i klasického úvěru. Buřinka však pro nové období poněkud upravila úrokové sazby – z původní sazby 5,2 % u úvěru se úrok vyhoupl až na 5,95 %; u vkladů pak došlo k podobnému zvýšení – z 2,2 % na 2,95 %. Do konce tohoto roku by měla trvat akce určená dětem do 18 let. Pokud jim rodiče uzavřou smlouvu a zároveň zaplatí poplatek za uzavření smlouvy (v plné výši 1 %), bude jim na účet připsána prémie. U miminek narozených v roce 2004 půjde o částku ve výši 90 % vstupní úhrady a u ostatních dětí o částku ve výši 30 % vstupní úhrady (v obou případech však maximálně 1.000 Kč). VSS KB (Modrá pyramida) Modrá pyramida pokračuje v propagování svých překlenovacích úvěrů. Všechny nabízí již od nulové akontace, s úrokovými sazbami od 4,7 % do 7,1 %. Konkrétní úroková sazba je klientovi přidělena podle toho, kolik toho již naspořil, podle kvality zajištění a podle účelu použití úvěru. Do 31. 11. 2004 si navíc klienti i neklienti mohou zasoutěžit v SMS soutěži o 61 DVD přehrávačů a automobil Jaguar. Klienti mladší 29 let mohou u Pyramidy využít stálé slevy z poplatku za uzavření smlouvy ve výši 25 % (zaplatí tak 0,75 % z cílové částky). Wüstenrot stavební spořitelna Stavební spořitelna Wüstenrot vstoupila do podzimního konkurenčního boje se zcela novým tarifem OK a s novým typem překlenovacího úvěru Partner. Hlavní výhodou nového tarifu je to, že klasický úvěr může být klientovi přidělen již po naspoření 30 % cílové částky. To u nás dosud nenabízí žádná ze spořitelen (všechny mají jako podmínku naspoření 40 %, resp. 50 %). Zároveň je spojen s dlouhodobou možností spoření i splácení úvěru, spořitelna ho proto doporučuje n