Kromě „náhradních dílů“ – schodišťových stupňů, profilovaných říms, portálů a štítů, používaných při rekonstrukci obytných domů i památkově chráněných objektů, představila firma Autor: archiv Kunststoffverarbeitung und Leichtbau (Zpracování umělých hmot a lehké stavebnictví) – Dr. Ing. Bernd Vogel v rámci lipského mezinárodního veletrhu DENKMAL (PAMÁTKA) 2000 (25. – 28. 10.) i zajímavé řešení stylových balkonů podle požadavků majitelů domů, případně památkové péče. Víme sami z domácí zkušenosti, kolik balkonů ve staré městské zástavbě dosluhuje, ohrožuje bezpečnost a je třeba je neprodleně rekonstruovat. B. Vogel přichází s jednoduchým, rychlým a efektivním způsobem montáže nových replik starých pískovcových balkonů, ať už v rámci revitalizace bytového fondu, opětovné výstavby podle staré dokumentace, nebo pouhého doplnění chybějícího architektonického prvku na původním průčelí. Stavebnicový systém se skládá z ocelových kotevních čepů v obvodové zdi, nosné ocelové konzoly, ozdobné konzoly z tvrzené umělé hmoty připomínající vzhledem pískovec a z lehké balkónové desky. Její minimální váha (cca 200 kg) při současné extrémně vysoké nosnosti celého balkonu (500 kilopondů/ m2) je docílena důmyslnou konstrukcí z povrchově upraveného dřeva, roštu z prohýbaného ocelového plechu a z dekoračního profilu. Výhodami tohoto postupu je vzhled k nerozeznání od přírodního kamene, nepatrná váha, jednoduchá montáž a nízká cena. Balkon je přitom připraven plnit stejnou funkci jako jeho původní kamenný vzor. -OS-