Soutěžní přehlídka "Nový domov roku 2007" je letos vyhlašována již šestým rokem a jako taková se stává prestižní akcí v soutěži dokončených a realizovaných staveb pro účely bydlení, a to jak mezi autory projektů, tak investory či soukromými majiteli staveb.  Přehlídku realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2006 až 2007 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů.Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 40 soutěžních návrhů.

Ceny soutěžní přehlídky "Nový domov roku 2007" se udělovaly ve čtyřech vyhlášených kategoriích:- novostavba rodinného domu (19 soutěžních návrhů)- novostavba bytového domu (13 soutěžních návrhů)- rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení (8 soutěžních návrhů) - výstavba bytů v domech zvláštního určení (nebyla udělena, protože se nepřihlásil žádný soutěžní návrh)

Kritéria hodnocení bez hierarchického rozlišení byla následující:- úroveň architektonického řešení stavby- konstrukční řešení- umístění stavby v daném prostředí- využití pozemku, parkování, garáže- provedení stavby- ekonomická a energetická náročnost stavby

Porota složená z předních odborníků, kteří se dlouhodobě věnují právě bytové výstavbě, posuzovala všechny předložené dokumentace neanonymně. Vybrané stavby byly odbornou porotou osobně prohlédnuty a posuzovány na místě samém. Nemohlo tedy dojít k tomu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba.

První cenu v kategorii novostavba rodinného domu získal Rodinný dům Svitavy od Ing. arch. Štěpána Valoucha a Ing. arch. Jiřího Opočenského. Vítězný dům představujeme podrobněji.

Vítězný dům ve Svitavách Autor: archiv

Pozemek domu leží v nově zastavované lokalitě při okraji města Svitavy. Základním prostorovým principem je rozdělení domu na dvě poloviny, severní a jižní. Jižní polovina patří společnému životu rodiny a je otevřena slunci. Nabízí propojení se zahradou, luxus převýšeného prostoru u krbu, pracovnu obrácenou dovnitř domu a terasu s výhledem do korun stromů. Severní polovina je určena jednotlivým členům. Vnitřní řešení nabízí namísto chodby společný otevřený prostor pro setkávání rodiny. Geometrie konstrukce odpovídá půdorysné čtvercové síti s modulem 4 x 4 metry, do které jsou zasazeny jednotlivé provozy domu. Okna jsou na celou šířku modulu čtverce, obkladové desky fasády na plný výrobní formát, schody jsou z jednoho kusu železa, zábradlí z jednoho kusu skla. Vytápí se krbem a tepelným čerpadlem vzduch-voda. Garáž je zahrnuta terénní vlnou z výkopové zeminy, je sklepem, těžkým doplňkem lehkého skládaného domu. Plaňkový plot vytváří neostrou hranici mezi chráněním intimity a otevřeností okolí.

Hodnocení porotyČistota a přehlednost řešení dispozice, pozoruhodné barevné řešení; dřevěný skelet a vytápění tepelným čerpadlem; vhodný příklad pro investory; výška obývacího prostoru s krbem umožňuje zajímavé prostorové propojení podlaží; inspirativní řešení zejména pro mladé rodiny./Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA/

Relativně levné a zároveň účelné bydlení. Nosným "nápadem" je modul čtverce 4 x 4 m a "vše z jednoho kusu", ze kterého vychází nejen členění půdorysného uspořádání, oken, ale i použití prvků v interiéru. Celkový dojem je velmi příjemný a svým rozměrem vytváří pocit útulného domova./Ing. arch. Martina Hovořáková/

Realizovaný rodinný dům vytváří nesmírně pohodové obytné prostředí s volným přechodem přes verandu do zahrady. Zajímavým prvkem je pracovna v patře, otevřená jednak na terasu, jednak přes celoskleněné zábradlí do hlavního obytného prostoru. /Ing. arch. Petr Kalivoda/

Jedna z anonymních parcel. Příjemný dům, příjemná zahrada, jemná atmosféra. Bez experimentu, s jistotou./Ing. arch. Radek Kolařík/

Vítězný dům ve Svitavách Autor: archiv

Tento dům je výstižným příkladem přepisu „swiss boxu“ do lidské podoby. Na první pohled šablonovitá hmota skrývá velice důvtipně vytvořené vnitřní prostory. Dům byl navržen s velkým citem pro detail, i jeho provedení je plné vynalézavosti a je naplněn osobitostí./Ing. arch. Tamas Nagy/

Hranol plný překvapení. Soudobý výraz domu skrývá ve svém prostorovém konceptu velký nadhled a přesvědčivé detaily, svědčící o pečlivé projektové přípravě a provádění autorského dozoru. Vše korunují příznivé náklady na realizaci stavby. /Ing. arch. Milan Nytra/

Odpověď okolní zástavbě nových RD! Cembonitové desky na obkladu neruší, členění prostoru na dvakrát tři čtverce je přirozené. Vtipné schodiště z ocelového svařence. Místnosti členů rodiny jsou oddělením do křídel možná vzdáleny. V pracovně bude asi občas těžké najít klid. /Ing. Pavel Rakouš/

Mladistvý přístup a elán provází celou architekturu, naprostá spokojenost s dobře provedeným dílem je cítit i z nejmladšího uživatele domu./Ing. arch. Petr Stolín/

Vítězný dům ve Svitavách Autor: archiv

Pro doplnění uvádíme také zbylé dva oceněné v soutěži.

2. cena kategorie 01/ novostavba rodinného domu: Dům EggO, Praha 3 / Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Boris Redčenkov

3. cena kategorie 01/ novostavba rodinného domu: Rodinný dům Šnek / Ing. arch. Markéta Smrčková

Autorská zpráva a hodnotící zprávy poroty jsou redakčně kráceny. S použitím podkladů vyhlašovatele připravil -var-

Foto: archiv soutěže