Soutěž "Nový domov roku" do konce roku vyhlásí ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s profesními komorami architektů a stavebních inženýrů. Cílem akce je ocenit nejlepší realizované stavby. Do soutěže bude možné přihlásit novostavby i rekonstrukce ve čtyřech kategoriích, a to rodinný dům, bytový dům, rekonstrukce a obec jako investor. Hlavní cenou, která bude ministerstvem udělena, bude "Grand Prix za rok 2001". V každé kategorii pak budou uděleny vždy tři ceny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v průběhu roku 2002.

Odborná porota, v níž budou zastoupeni odborníci z projektové i stavební praxe, má hodnotit jak architektonický výraz, tak uplatnění tvůrčího přístupu a ekonomie realizace celého projektu. Ze všech oceněných staveb bude vydán katalog.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí soutěž zveřejněním na svých webových stránkách a také v médiích, včetně odborných časopisů. -čtk-