Projekt architekta Milana Kužela ze zlínského Centroprojektu realizovala v letech 2007 – 2009 brněnská stavební společnost Brestt.

Ve větší prosklené budově najdeme soudy, v menší stavbě obložené žulou mají svá útočiště státní zastupitelství. Justiční areál je nápadný především železobetonovou skeletovou konstrukcí s výrazně členěnou reflexní fasádou z neprůstřelného skla vrhající modré blesky. Výraznou dominantou této budovy však je také prosklené atrium zamýšlené jako hlavní komunikační prostor s dvěma věžemi – modrou a červenou, které ukrývají výtahy a většinu jednacích síní. Barevné věže spojují schodiště a také eskalátory.

Dominantou nejen atria, ale celého prostoru je barokní socha archanděla Michaela z roku 1728, která v levé ruce drží váhy a pravou rukou zdvíhá nad hlavou ve výmluvném gestu plamenný meč – tedy zosobnění Spravedlnosti. Tuto plastiku zapůjčila Justičnímu areálu brněnská diecéze prozatím na dvacet let.

Už při vstupu do hlavní budovy zjistíme, že architektura objektu je velmi zajímavě propracovaná. Vcházíme jediným vchodem, ale uvnitř se přístupová cesta dělí na další větve, které klienty dovedou co nejrychleji tam, kam směřují. Projektanti pracovali s novými technologiemi a nezapomněli na dostatečné zázemí budovy. Dům má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží, 364 kanceláří, krytá parkoviště, pomocné provozy, sklady a archivy, jednací síně, jídelnu a podatelny.

Původně investor počítal s rozpočtem 805 milionů korun, nakonec však celá stavba přišla na 1,938 miliardy korun. Nesrovnalosti v nákladech pak vedly k řadě kauz řešených Vládou ČR či Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Je však třeba si uvědomit, že přestěhováním soudních orgánů na nové pracoviště, které dříve sídlily v pronajatých objektech, stát ročně ušetří 15 milionů korun. Navíc se jedná o velmi kvalitní projekt vzbuzující emoce nejen návštěvníků, ale i kolemjdoucích, prostě moderní a funkční soudní prostory pro třetí tisíciletí, které by v takovéto podobě za 800 milionů těžko vznikly. Česká komora architektů také protestovala, že na projekt nebyla vypsána řádná architektonická soutěž. Ať už námitky byly oprávněné, či nikoliv, nakonec se policie rozhodla, že kvůli stavbě Justičního areálu nebude nikdo obviněn. A v Brně vznikla zajímavá stavba, krásná i účelná, jejíž architektonický přínos byl oceněn hlavní cenou 14. ročníku prestižní soutěže CAD Projekt.

A co si o této stavbě myslíte vy?