Tento víkend byl vysvěcen nový moderní kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Kostel, který má kapacitu 650 osob, navrhl moravský architekt Marek Štěpán (prohlédněte si jeho profil zde).

Celý areál je koncipován jako slupky přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu.Na pozemku je vytýčeno vyvýšené plato (46 x 43,5 m; 0,9 m nad terénem), na němž se nachází celý objekt areálu – kostel, samostatná věž a fara.

Nový kostel v Ostravě Autor: archiv

 Kostel má eliptický půdorys o velikosti os 30 x 24 m (570 m2) a je dvouplášťový. Vnitřní prostor tvoří presbytář a chrámová loď, ve vnějším prstenci se po obvodu stavby nacházejí Mariánská kaple, zpovědní místnosti, adorační kaple, kaple pro matky s dětmi, sakristie a schodiště do pastoračního centra. V prvním a druhém patře se jsou dva kůry, jeden pro varhany a sbor, druhý pro ostatní farníky.Celková kapacita kostela činí 660 lidí (330 míst k sezení a 330 míst k stání).

V suterénu stavby se nachází pastorační centrum (570 m2). Je zde foyer, sál s pódiem, klubovna, přednášková místnost, šatna a sociální zařízení. Celková kapacita společenského centra byla stanovena na 120 lidí.Hlavní myšlenka chrámu, jak ji vnímá architekt Štěpán: "Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře." Mt 5,13-16

Nový kostel v Ostravě Autor: archiv

Celý areál je koncipován jako slupky přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu.Hmotné je zde symbolizováno obdélníkem hranatostí, sakrální křivkou oválem.Jednotlivé vrstvy jsou jako stupně ztišení. Plato – křížová cesta – zářez – vnější zeď kostela – věnec bočních prostor – vnitřní chráněné intimní jádro.

Vlastní chrám je vytýčen elipsou – bipolárním útvarem s dvěma ohnisky, v řeči symboliky vztahem mezi těmito dvěma póly, vztahem člověka a Boha, vyjádřením lidského synovství, vyjádřením jednoty církve. V řeči geometrie má každý bod elipsy stejný součet vzdáleností od ohnisek. Návrh kostela je zcela v souladu s okolní zástavbou panelových domů.

Nový kostel v Ostravě Autor: archiv

Velmi těžko můžeme postavit v panelové zástavbě kostel, který by byl dominantou svou velikostí či klasickou symbolikou, proto byl volen tvar elipsy, která zjemňuje vjem z okolních kubických staveb. To, že projekt zábřežského kostela unikátní, dokazuje citace z prestižní publikace Jiřího Vaverky: Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska: "Nejnovější realizace a projekty nejsou ve svém okolí výraznou hmotovou dominantou, většinou vznikají v centrech sídlišť mezi mohutnými bytovými bloky, a upoutávají především kvalitou architektury, koncepce a prostoru, důrazem na detaily a snahou vrátit sakrální architektuře místo, které jí vždy náleželo. Připravované pastorační centrum s kostelem v Ostravě – Zábřehu je jedním z nejzajímavějších děl v oblasti sakrální architektury v novém tisíciletí."

Přečtěte si také článek o klášteře trapistů, o kterém jsme psali před čtyřmi lety v této rubrice.

Kostel Ducha svatého v Ostravě-Zábřehu / architekt: Marek Štěpán / dokončeno: 2007 -tz- / var