Systém spolehlivě kontroluje vstup na časové či prostorové bázi a to v každém prostředí, aniž by omezoval volný pohyb oprávněných osob.

Nový systém kontroly vstupu SiPass Entro je ideální pro malé či středně velké firmy, které chtějí účinně a bezpečně kontrolovat vstup do svých prostor. Systém jasně definuje, kdo má kdy přístup do konkrétní oblasti či místnosti. V závislosti na profilu uživatele mohou být vstupní práva definována jednotlivě na bázi času či prostoru. Změny či výjimky lze do systému zadat jednoduše a flexibilně. SiPass Entro obsahuje širokou nabídku čteček, karet a přívěšků založených na běžných technologických standardech. Tyto doplňkové produkty mohou být dodatečně upraveny pro různé potřeby a podnikatelská prostředí.

Systém SiPass Entro lze jednoduše naprogramovat. Zřizování a administraci vstupních práv a karet lze účinně provádět po minimálním zaškolení prostřednictvím softwaru fungujícím v operačním systému Windows. Dveřní jednotky jsou vybaveny integrovaným displejem, přehledně ukazujícím stav vstupu či systémové informace.

Systém také obsahuje různé užitečné funkce, například správu rezervací místností nebo řízení výtahů v autorizovaných sektorech budov. SiPass Entro je schopen monitorovat přítomnost osob (funkce roll call) a blokovat přístup v případě dvojího vstupu (funkce anti-pass back). Jeho součástí jsou i doplňují funkce – například automatická identifikace vozidel (AVI) pro ovládání vstupních bran nebo inteligentní vazbu s externím systémem elektrické zabezpečovací signalizace. Systém je vybaven otevřeným rozhraním TCP/IP, které umožňuje jednoduchou integraci systémů jiných výrobců (přes protokol BAPSI) či dalšího softwaru pro kontrolu docházky nebo plateb.

Vlastnosti systému SiPass Entro- kontrola vstupu až 512 dveří a 40.000 karet, resp. osob- software na bázi PC (kompatibilní s operačním systémem Windows) pro účinné zřízení a administraci až 480 přístupových skupin- automatická identifikace vozidel (AVI) pro ovládání bran či závor- monitoring přítomnosti osob (funkce roll call), funkce anti-pass back, ovládání výtahů a strojů- jednoduchá integrace systémů jiných výrobců přes rozhraní TCP/IP

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Společnost zaměstnává téměř 461.000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru dle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb dle jejich individuálních potřeb. Siemens nabízí svým zákazníkům ve 190 zemích inovativní technologie a komplexní know-how. Společnost byla založena před 155 lety a působí v oblastech informace a komunikace, automatizace a pohony, energetika, doprava, zdravotnictví a osvětlení. V obchodním roce 2004/2005 (skončil 30. září 2005) společnost Siemens dosáhla tržeb 75,445 miliard EUR a čistého zisku 3,058 miliardy EUR.Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s více než 14.000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2004/2005 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat téměř 54 miliard Kč. Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.Více informací najdete na internetových adresách www.siemens.com a www.siemens.cz.

Zdroj: Siemens