Počínaje 1. lednem 2004 obohatila Wüstenrot hypoteční banka, a.s. svou dosavadní nabídku o další novinku - Hypotéku Variant. Jedná se o nízko úročený úvěr na bydlení. Nízké úročení umožňuje vazba této hypotéky na mezibankovní peněžní trh s cenou peněz odpovídající roční úrokové sazbě známé pod názvem PRIBOR. Sazba je fixována na jeden rok s tím, že banka zaručuje, že se po uplynutí jednoroční fixační doby nová sazba neodchýlí od budoucí sazby PRIBOR o víc jak 2 procentní body. Tato záruka banky trvá pět let. Cyklus lze opakovat až šestkrát, tedy po dobu maximálně 30 let. Vazba Hypotéky Variant na roční úrokovou sazbu PRIBOR pomocí pevné pětileté odchylky dává klientovi Wüstenrot hypoteční banky jistotu, že hypotéka bude prakticky po celou dobu úročena pod běžnou tržní úrokovou sazbou. Startovací sazba je 4,2 % a jedná se, jak již je ve Wüstenrotu tradicí, o jednotnou sazbu platnou pro všechny zájemce. Hypotéka Variant je vhodným doplňkem dosavadní nabídky obsahující produkty Hypotéka Wüstenrot, Spoříme s hypotékou, Bydlíme s Konstantou a Jistíme se s hypotékou. -Wüstenrot-