Poslanecká sněmovna schválila navzdory odporu Senátu a prezidenta republiky nový zákon z oblasti bezpečnosti práce. Zákon o inspekci, který vstoupil v platnost 1. července 2005, mimo jiné rozšiřuje stávající dozor nad bezpečností práce i na aspekty pracovněpráních vztahů, mění strukturu státního odborného dozoru a zvyšuje finanční postihy za přestupky zaměstnavatelů. V působnosti oblastních inspektorátů bude nově dohled nad záležitostmi pracovních smluv, odměňování, diskriminace v zaměstnání či v úseku pracovní doby, tedy oblasti, které dříve kontrolovaly úřady práce. Důsledky zákona o inspekci Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce nahradí centrální Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě. V jeho čele bude stát generální inspektor a pod něj bude spadat osm oblastních inspektorátů práce (OIP), v čele s vedoucími inspektory. Inspektoráty budou bezplatně poskytovat základní informace a poradenství Vyšší postihy za prohřešky Nově schválená úprava zákona o inspekci počítá s pokutami v limitech do 200 tisíc korun, do 400 tisíc korun a do 2 milionů korun. S pokutou do 200 tisíc korun jsou spojeny prohřešky zaměstnavatele, který poruší stanovené povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast BOZP, pokuta 400 tisíc hrozí za diskriminaci v zaměstnání. Za některé přestupky v oplasti odměňování zaměstnanců, v úseku pracovní doby a oblasti bezpečnosti práce bude možné uložit pokutu až ve výši 2 milionů korun. Zdroj: BOZP-info