Postavit celý dům v jedné etapě je nejjednodušší řešení ovšem za cenu vyšších stavebních nákladů. Omezené finanční prostředky vybízejí investory přemýšlet, jakým způsobem zrealizovat velký dům, který bude jednou sloužit i pro několik generací. Investor, mladá rodina s malými dětmi, se může v první fázi uskromnit a část objektu pronajmout. Dům si tak na sebe bude od počátku vydělávat.

Kvádr ve svahu

Poloha svažitého pozemku s jižní orientací umožňuje výhledy do údolí řeky Berounky. Průběh svahu je výrazný, výškový rozdíl mezi příjezdovou komunikací a nejnižším bodem pozemku je až 4 metry.

Základní hmotu domu tvoří kvádr orientovaný podél ulice tak, že maximálně využívá celou šířku pozemku při zachování požadovaných odstupových vzdáleností od sousedních pozemků. Toto řešení umožňuje efektivní využití pozemku a respektování uliční čáry i obvyklé výšky okolní zástavby. Na sever do ulice působí fasáda kompaktně, doplněná pouze malými okenními otvory provozních místností, naopak směrem na jih je členěná zavěšenými hmotami lodžií. Vertikální uspořádání domu využívá převýšení parcely. Dům má celkem tři úrovně. Prostřední podlaží, které se nachází na úrovni ulice, je částečně vybráno. Vzniká tak volný meziprostor, krytá plocha horním podlažím, kudy se vstupuje do objektu a kde zároveň parkují auta na pozemku. Tato perforace hlavní hmoty umožňuje orámovaný průhled z ulice skrz dům dále do údolí. Stavba není bariérou, ale městotvorným prvkem.

Varianty řešení

Dispoziční uspořádání je od počátku koncipováno jako maximálně variabilní. V první fázi, hned po realizaci objektu, může investor a jeho čtyřčlenná rodina obývat přízemní byt o velikosti 4+kk s návazností na zahradu. V prvním a druhém podlaží jsou navrženy tři menší byty o velikosti 2+kk určené k pronájmu. V průběhu času, tak jak se bude rodina rozrůstat a její prostorové nároky zvětšovat, je možné její byt rozšiřovat na úkor pronajímaných bytových jednotek. Tím může vzniknout jeden mezonetový byt o podlahové ploše až 233 m². V konečné fázi může celá stavba sloužit jako vícegenerační bydlení pro velkou rodinu nebo například oddělené bydlení rodičů a dospívajících dětí. Připojování a odpojování jednotlivých bytů je realizováno jednoduchou stavební úpravou v místě přímého schodiště a chodby u vstupu do domu.

Dům je navržen zděnou technologií z termoizolačních tvárnic omítnutých v šedém odstínu. Stropy tvoří betonové montované panely, přímé schodiště je též prefabrikované. Část hmoty druhého podlaží podpírají čtyři ocelové sloupy. Lodžie na jižní fasádě fungují jako zavěšené ocelové rámové konstrukce opláštěné průsvitnými polykarbonátovými deskami.

Celková užitná plocha domu činí 352 m², obestavěný prostor 1230 m³.

Autor:

NOWO architekti jsou architektonickým sdružením, založeným v roce 2006. Věnují se širokému spektru zadání - designu, interiérům, rodinným domům, veřejným budovám i urbanismu. Poskytují služby od studie přes projekt a autorské dozory až po předání stavby k užívání.

Text: Ing. arch. Dušan Řezáč