Pro člověka, který se dostal do problémů se splácením hypotéky, je to velmi nepříjemná varianta. Pro zájemce o dobrou koupi ale zase možnost, jak velmi levně dům pořídit. A to za cenu nižší, než je tržní, i za její polovinu a podobně.

Případů je stále poměrně málo, ale budou zřejmě přibývat. Stává se stále častěji, že člověk není dál schopen splácet svou hypotéku. A když jsou vyčerpány naprosto všechny možnosti jednání s bankou, nemovitost banka „zabaví“ a ta se prodá v dražbě, aby se získaly finance, kterými se bance doplatí dluh. Dražba v exekuci neboli exekuční dražba má stanoveny pro prodeje nemovitostí ceny zákonem. Základní vyvolávací cenou jsou dvě třetiny ceny podle znaleckého odhadu. Jak dopadne ten, jehož nemovitost se draží, záleží na tom, kolik ještě bance dluží, v jaké fázi hypotéky ho platební neschopnost zastihla.

Může se stát, že ještě něco získá, ale také, že se dům prodá za cenu rovnající se dluhu, který ještě u banky vázne.

Rady pro toho, kdo má problémy se splácením hypotéky

Snažte se nikdy nenechat dojít situaci až k nucené dražbě. S bankou neustále komunikujte, snažte se najít východisko ze situace. Možností je odklad splátek nebo jiné varianty. V nejhorším případě, kdy už je prodej domu neodvratný a vaše platební neschopnost trvalá, rozhodně se snažte s bankou domluvit tak, že si dům prodáte sami. Pokud si prodej domluvíte sami, máte šanci, že utržíte více. A poté, co doplatíte bance dluh, možná vám i něco z peněz zbude. I kdybyste prodali jen za 60 % tržní hodnoty, je to ještě výhodné proti situaci, která může lehce nastat při nucené dražbě: pokud by se totiž napoprvé nepodařilo dům prodat, na druhé dražbě se začne s vyvolávací cenou mnohem nižší než v prvním kole, kdy se začínalo se zmíněnými 75 % odhadu. Ve druhém kole dražby se začíná už na polovině odhadní hodnoty.

Kupní cena se musí zaplatit v daném termínu. Pokud to vydražitel (vítěz dražby) nestihne, propadne mu dražební jistota, tedy částka, kterou je nutno zaplatit před dražbou. Dále vydražitel platí daň z převodu nemovitosti poté, co byla změna majitele zapsána do katastru nemovitostí.

Pro zájemce: jak se připravit na dražbu nemovitostí

O vyhlédnuté nemovitosti se předem zevrubně informujeme. Velmi důležitý moment je to, zda na nemovitosti nevázne věcné břemeno. To totiž po dražbě zůstane i nadále. Neboli - práva třetích osob (průchod, vjezd, odebírání vody, užívání domu a podobně) se dražbou nezmění, ale zůstanou nedotčena. Chce to proto důkladně prostudovat listy vlastnictví a hlavně - nelze než doporučit vyhledat renomovaného, zkušeného realitního makléře a nešetřit na konzultacích.