Řeším nucené odvětrání starého domu, který jsem zdědil a právě rekonstruuji. … Potřeboval bych poradit s tím, jestli použít přetlakové, nebo podtlakové větrání a jaký objem vzduchu mám vlastně měnit. Jde o dům, který je vytápěn plynovým kotlem a je v tmavém svahu, takže je i přes odizolování dost vlhký. … Pro odvětrávání bych použil jeden ze sopouchů nevyužívaného komína.

Václav V., Zlín (redakčně zkráceno)

Pokud máte možnost napojit všechny místnosti na jeden komínový sopouch, jde o ideální verzi řešení větrání, protože nebudete muset dělat moc děr do zdí, kde byste řešil přívod a odvod vzduchu ventilátory.

Podle poměru přiváděného a odváděného vzduchu se rozděluje větrání na přetlakové, rovnotlaké a podtlakové. Rovnice je jednoduchá:

ε=Mp/Mo, kde Mp je množství přivedeného vzduchu a Mo množství odvedeného vzduchu.

Podtlakové větrání: ε > 1

Množství přiváděného vzduchu je větší než množství odváděného. Používá se tam, kde je třeba zabezpečit, aby se špinavý vzduch z okolí nedostal dovnitř. Typické použití je u počítačových sálů, operačních sálů apod.

Rovnotlaké větrání: ε = 1

Nejrozšířenější způsob. Jde vlastně o přirozené větrání a jde jen o to, jaký objem vzduchu je třeba vyměnit.

Podtlakové větrání: ε

Toto větrání se využívá v místnostech, kde dochází k produkci škodlivin. Pokud tedy budete odvětrávat kotelnu s plynovým kotlem, je bezpečnější použít podtlakové větrání.

Stanovení množství vyměňovaného vzduchu

Množství vyměňovaného vzduchu v místnostech se spočítá jako objem vyměňovaného vzduchu (objem místnosti) a intenzita výměny vzduchu (kolikrát za hodinu se v místnosti vymění veškerý vzduch). Doporučené intenzity u rodinných domů jsou:

  • Šatny a malé kuchyně: 2-5
  • Obytné místnosti: 3-10
  • Koupelny: 3-5
  • Kotelny: 4-10

Pokud tedy budete mít kotelnu pro zjednodušení o rozměrech 2x2x2 a budete-li chtít podtlakově odvětrávat s intenzitou 5/h, pak budete muset mít systém pro odvedení 8*5 = 40 l/h vzduchu. Musíte však dále uvažovat, že každá místnost bude potřebovat vlastní objem vyměňovaného vzduchu a samotný tah komínového tělesa.