Vizualizace projektu energeticky úsporného domu E Singl. Energetická náročnost - třída A - mimořádně úsporný. Celková dodaná energie na vstupu do budovy činí 102 kWh/(m2.rok), neobnovitelná primární energie (udává vliv provozu budovy na životní prostře... Autor: Oficiální zdroj Vizualizace projektu energeticky úsporného domu E Singl. Energetická náročnost - třída A - mimořádně úsporný. Celková dodaná energie na vstupu do budovy činí 102 kWh/(m2.rok), neobnovitelná primární energie (udává vliv provozu budovy na životní prostředí) má hodnotu 48 kWh/(m2.rok). Dům je postaven z Ekopanelů (jádro panelu z lisované slámy, opláštěné recyklovaným papírem. Vše bez použití chemických přísad. Vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem = 0,18 W/(m2·K). (Ekopanely) Foto: Dřevostavby Biskup, s.r.o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; EkopanelyAutor: Oficiální zdroj

Základem energeticky úsporných domů je kvalitní tepelná izolace, s tím související eliminace tepelných mostů, speciální výplně okenních a dveřních otvorů, určené pro pasivní domy. Tyto faktory zajišťují, aby teplo neunikalo ven. Domy „umí“ ale také využít jinak odpadové teplo - tzv. řízené větrání neboli rekuperace využívá teplo z vydýchaného vzduchu zpětně k ohřívání interiéru. Až 90 % tohoto tepla je předáno čerstvému vzduchu, který tak získá až pokojovou teplotu, nároky na ohřívání teplovodní otopné soustavy jsou tak minimální. Pro efektivní funkci celého systému je třeba zajistit těsnost pláště domu, test těsnosti (Blower-door test) je proto více než doporučený.

ČTĚTE TAKÉ:

Nulový, či aktivní?

Úsporný dům s nulovou spotřebou energie je vlastně pouze dokonalejší variantou pasivního domu. V optimálním případě nemá takový dům žádné nároky na dodávky energie z externího zdroje, veškerý objem potřebné energie na provoz i teplo čerpá z vlastních zdrojů, kterými mohou být FVE, větrná elektrárna či kogenerační jednotka pro výrobu elektrické energie a tepla. Energetická potřeba nulového domu nesmí ročně překročit 5kWh/m².

Energeticky aktivní dům, tedy dům s plusovou bilancí energetické náročnosti je z pohledu energetické náročnosti roven pasivnímu či nulovému standardu, aktivní energetickou bilanci zajišťují přídavné obnovitelné zdroje energetické energie - obvykle FVE a solární kolektory na TUV s kapacitou vyšší, než je spotřeba daného objektu. Domy bývají navíc vybaveny doplňkovými zdroji tepla - obvykle automatickými kotli na biomasu. Emise CO2 by měly být po dobu životnosti domu rovny nule, nulová uhlíková stopa se týká i materiálů použitých pro výrobu stavebních materiálů.

Obecné zásady pro stavbu energeticky úsporných domů:

  • Výběr lokality s příznivými povětrnostními podmínkami
  • Orientace maximálního počtu prosklených ploch na jih či jihozápad
  • Optimální jsou jednoduché tvary domu, velikost by měla odpovídat potřebám obyvatel
  • Použití špičkových izolačních materiálů, odpovídajících výplní okenních otvorů, rekuperace
  • Využívání ekologických zdrojů energie pro ohřev TUV

Foto: Dřevostavby Biskup, s. r. o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; Ekopanely