Od ledna 2024 dojde k navýšení všech typů důchodů – navýší se starobní, invalidní, ale i pozůstalostní důchod vlivem pravidelné valorizace.

Všichni dostanou stejně

Podle MPSV stát navýší důchody v průměru o 360 Kč měsíčně. O tuto částku se zvýší všechny důchody bez výjimky. A to díky navýšení základní výměry. Lednová valorizace bude stát státní rozpočet 12,3 miliardy korun. Vláda by měla vydat nařízení o výši pravidelné valorizace do konce letošního září.

Podívejte se, kdy do důchodu:

Zdroj: Youtube

Z čeho se skládá důchod?

Důchod je složen ze základní a procentní výměry.

  • Základní výměra: pro všechny stejná, tvoří ji 10 % průměrné mzdy. Letos je to 4 040 Kč.
  • Procentní výměra: zásluhová složka důchodů. Vyplývá z výše výdělků, kterých dosáhnete během života. Minimální výměra je 770 Kč měsíčně.

Zajímavost: Průměrný starobní důchod bude v lednu ve výši 20 693 Kč.

Co se týče reálné výše důchodu, po mimořádné červnové valorizaci, kdy se důchody navýšily zhruba o 750 Kč, a lednové valorizaci by se měla reálná výše důchodu zvýšit o 0,9 %.

K jakým změnám dojde ve valorizacích?

Jak mimořádná, tak i pravidelná valorizace se občas mění. Příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění, která zpřísňuje podmínky pro předčasné důchody, podepsal i prezident. I když to bylo později, než se čekalo. Proto se většina opatření přesune ze září na říjen.

A k jakým změnám dojde?

PRAVIDELNÁ VALORIZACE

Pravidelná valorizace navyšuje důchody vždy na začátku roku. A i nadále bude odrážet růst cen. Nyní se ale bude zohledňovat místo jedné poloviny jen jedna třetina růstu reálných mezd. Tak tomu bylo i dříve – až do roku 2017. Na pravidelnou valorizaci se tato změna zaměří až od roku 2025.

MIMOŘÁDNÁ VALORIZACE

Větší změny budou u mimořádné valorizace. Ta se změní v dočasné navýšení procentní výměry a dočasně vyplácený mimořádný příspěvek. Na obojí má vznikat nárok v případě, že růst cen za sledované období dosáhne alespoň 5 %. Nárok na dočasné zvýšení vznikne automaticky.

Navýšení důchodu stát provede od dávky, která je splatná v červenci, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhne 5 % nejpozději v únoru. Pokud růst cen dosáhne 5% hranice v období od března do června, navýší se penze až od dávky splatné v pátém měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k překročení zmíněné hranice růstu cen.

Zdroj: finance.cz, MPSV