Dlužit (a zejména dlužit na několika frontách) by pro vás mělo znamenat stálou a pečlivou agendu: kontrolovat stav půjčky nebo půjček, stav splátek, data prodlení. A když jde do tuhého, komunikovat, volat, psát připomínat se, domlouvat si náhradní termíny plateb, odklady splátek a splátkové kalendáře. Musíte mít tedy alespoň nabitý mobil nebo nevypnutou pevnou linku. Ale když vám dluhy zasáhnou i telefony, neváhejte a za věřitelem dojděte. Vyplatí se to. Když pak totiž na vás zazvoní exekutor, všechno jde rychle, nemilosrdně a budete už jen v nevýhodě. Stěžovat si a bránit se už pak může být těžké, nejisté, zdlouhavé a často i zbytečné.

Velmi zákeřné je dlužit a nevědět o tom, jako se to stává v případech ručení. Jste-li ručitelé, každý měsíc kontrolujte splátkovou morálku toho, komu ručíte! Že nesplácí, poznáte v první řadě z upomínek, které banka posílá jako ručiteli také vám. Ihned dlužníkovi volejte a chtějte vědět, kdy splátku zaplatí. Problém nastává, když je dlužník v prodlení se splátkami opakovaně a přestal komunikovat jak s bankou, tak s vámi. To se můžete nadít, že věřiteli dojde trpělivost a obrátí se na vás jako ručitele.

Soudní exekutoři pracují rychle. Přijdou k vám domů - ale souběžně vyvíjejí činnost i jinde - odstaví bankovní účet, seberou úspory včetně stavebního spoření, zabaví i cenné papíry a váš podíl na společnosti. Nakonec mohou prodat i váš byt, dům, auto a třeba i vaši firmu. Pokud jste zaměstnanec, obdrží mzdová účtárna exekuční příkaz na vaši mzdu. A pokud jde o nezaměstnané a důchodce - jsme u žhavého tématu současnosti - zabavování sociálních dávek.

Nábytek přítele, lednice bratra, peřiny rodičů...

Exekutor může zabavit předměty, o kterých se lze důvodně domnívat, že patří dlužníkovi. A to bývají věci, které dlužník osobně užívá anebo je najde v jeho bytě. Pokud se exekutor snaží zabavit věci, které vaše jako dlužníka nejsou, musíte to ovšem prokázat a také ihned podat vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil. Zdržíte tak sice prodej těchto věcí, ty se ale prozatím zabaví, s tím počítejte.

Zbude vám minimum

Exekutor nesmí zabavit pouze věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (to je tedy například obvyklé a jen opravdu základní vybavení domácnosti, šaty, zdravotnické pomůcky). Rozlučte se tudíž s myčkou, televizí a další elektronikou, dále s obrazy a jinými uměleckými díly, ale i s dražším kožichem.

Jak se bránit exekuci?

Jednoznačně a nejúčinněji tak, že k ní vůbec nenecháte dojít. Kontrolovat platby, splátky, neodkládat na později pročítání upomínek, natož abyste je vyhazovali nebo vůbec nerozlepili obálku. Naopak ihned volat tam, kde dlužíte a průběžně se dohadovat o splátkových kalendářích. Pokud sami nedlužíte, ale jste ručitelé, nezapomínejte neustále kontrolovat toho, komu ručíte! Nesmí se vám stát, že jako ručitel o dlužníkovi dlouhodobě nevíte a nemáte ponětí, jak splácí nebo nesplácí.

A co když tohle vše nestačí, a přece jen jednoho dne stojíte exekutorovi tváří v tvář? Snažte se dohodnout, navrhnout okamžitou částečnou platbu.

Když budete mít "štěstí" a o hrozící exekuci se dozvíte předem, vydejte se ihned platit na exekutorský úřad - opět alespoň částečně. Ušetříte alespoň trochu - přinejmenším náklady na exekuci.

-ag-Foto: www.profimedia.cz