Období klidu je čas, kdy rostlina neroste, nekvete, ale odpočívá. V tomto čase se odehrává množství fyziologických procesů růstu, některé rostliny zcela pozastavují svůj růst a mění barvu. Na délku období klidu mají vliv i vnější faktory: teplota, vlhkost zeminy a intenzita osvětlení.