Chorvatské umění přelomu 19. a 20. století představuje výstava Secese v Chorvatsku, která dnes začala v pražském Obecním domě. Širším časovým vymezením výtvarného slohu, který je pod různými označeními známý v mnoha evropských zemích, je z jedné strany rok 1897 a z druhé strany konec první světové války. Výstava v domě, který je jednou z nejreprezentativnějších ukázek pražské secese, potrvá do 3. září.Secese, které se v Německu říkalo Jugendstil, ve Francii Art Nouveau a v Británii Modern Style, je v Chorvatsku známá jako secesija. Všechna tato hnutí reagovala na tradiční akademické umění 19. století a vytvořila nové formy uměleckého vyjádření. Secese v Chorvatsku stála v počátcích rychlého uměleckého vývoje, který vynesl chorvatské umění 20. století na světovou úroveň, říkají pořadatelé výstavy, k nimž vedle Obecního domu patří záhřebské muzeum umění.Výstavu tvoří několik tematických oddílů zasvěcených nejvýznamnějším hnutím a osobnostem v tehdejším chorvatském umění. Více než 1000 exponátů mapuje obory od architektury, malby a sochařství přes grafiku a typografii až po umělecké řemeslo, které zahrnuje nábytek, práce z kovu, keramiky a skla i dobovou módu.Výstava představuje díla předních chorvatských umělců, k nimž patří malíři Vlaho Bukovac - známý dobře i v českém prostředí, Bela Čikoš-Sesija, Mirko Rački či Tomislav Krizman, sochaři Robert Frangeš-Mihanović a Ivan Meštrović, architekti Rudolf Lubynski, Aladar Baranyai, Ignjat Fischer, Dionis Sunko a další.V expozici jsou i předměty dovážené z významných evropských center nového uměleckého hnutí, které ovlivnily životní styl doby secese v Chorvatsku. Výstavu doprovází česká verze katalogu s bohatým obrazovým doprovodem, který obsahuje soubor textů předních chorvatských odborníků podávajících výklad o fenoménu secese v Chorvatsku.

Zdroj: ČTK