Během září 2003 poskytla největší česká stavební spořitelna 7.298 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v objemu 1,8 mld. Kč. Od začátku roku již počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů dosáhl 57.193 a objem takto poskytnutých prostředků výše 13,42 mld. Kč. V meziročním srovnání narostl objem prostředků poskytnutých ČMSS formou úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů o 106,1 %. Počet úvěrů narostl ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 o 40 %. Objem poskytnutých úvěrů a překlenovacích úvěrů v jednotlivých měsících roku 2003 je znázorněn následujícím grafem (údaje jsou v mld. Kč):

Táž situace vyjádřená počtem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů:
Klienti ČMSS nejčastěji využívají úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry na zakoupení staršího rodinného domu nebo bytu (36,8 %) a dále na úpravy, modernizace a rekonstrukce stávajícího bydlení (33,9 %). Téměř čtvrtina úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů (23,2 %) je využita na nové byty a rodinné domy a zbývajících 6,1 % je klienty největší české stavební spořitelny investováno do dalších potřeb spojených s bydlením.