Konopí je na trhu žádané. Nemluvíme ale o tom, aby si někdo zapálil joint, ale o jeho využití jako léčiva. Až dosud to bylo tak trochu na štíru s tím, jestli použití konopí jako léčivého prostředku není nelegální. Malá úprava ale přece jen mnoha věcem napomohla.

Od 1. ledna je nově umožněno pěstovat konopí i jiné odrůdy technického CBD konopí než, které jsou uvedeny ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a to na základě analýzy, která bude deklarovat zákonný limit THC. Toto je zásadní bod, který umožní legálně pěstovat rozmanitější paletu odrůd konopí se zastoupením rozmanitějších spekter kanabinoidů.

Také lze nalézt implicitní zvýšení maximálního přípustného podílu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (nazývaného delta 9 THC) v rostlinách konopí z 0,3 % na 1 %. Krom zajímavějších odrůd konopí, které budou dosahovat vyššího zastoupení ostatních, státem neregulovaných kanabinoidů, se tímto krokem znatelně zvětší i potenciální výnos, kterého může pěstitel dosáhnout z jedné rostliny, případně jednoho metru čtverečního pěstební plochy zejména v indoor podmínkách. Pro zpracovatele konopí novela výslovně vyjímá konopí extrakt a tinktura s maximálním množstvím 1 % THC z kategorie návykových látek.

Co pomáhá?

V konopí je hned několik léčivých látek. Nejznámější jsou delta-9-tetrahydrocannabinol – THC, a pak kanabidiol – CBD. Tyto látky příznivě působí na lidskou tkáň i nervovou soustavu. Jsou prokázány výrazně pozitivní účinky například u lidí s roztroušenou sklerózou, u lidí s psychickými problémy, v revmatologii, ortopedii, dermatologii a dalších. Ve vyhlášce je přesně specifikováno 13 specializací, které mohou předepisovat konopné léčebné látky. Vše ale musí být dle zákona přesně vedeno a dokonce je zde i možnost kontroly Policie ČR.

V konopí najdeme:

V konopí najdeme:

THC – tetrahydrokanabinol - psychoaktiví kanabinoid. Jeho výše určuje, jak moc působí na nervovou soustavu člověka

CBD – kanabidiol - nepsychoaktivní kanabinoid

CBG – kanabigerol – nepsychoaktivní kanabidoid

CBN – kanabinol – nepsychoaktivní kanabinoid

Raději nepěstujte

Podle dosavadní i podle nové právní úpravy však může pěstovat tyto rostliny pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) udělena licence k pěstování RKLP a která je držitelem povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydaného Ministerstvem zdravotnictví.

Každý subjekt je podmíněn získáním povolení nebo licencí státního orgánu k zacházení s technickým konopím nebo jeho rostlinami „zejména k účelům průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým či zahradnickým“ dle Zákona o návykových látkách a není nutné ani likvidovat odpad z technického konopí jako odpad nebezpečný. Aby si však stát zachoval přehled alespoň o velkých pěstitelích, došlo vložením ke stanovení zvláštní ohlašovací povinnosti osob pěstujících technické konopí na ploše větší než 100 m2. Tyto osoby musejí hlásit místně příslušnému celnímu úřadu zejména výměru osetých pozemků a odhad výměry pozemků, kde budou pěstovány rostliny v příštím cyklu, na jakých jejich částech došlo ke sklizni nebo zneškodnění rostlin a množství sklizeného technického konopí.

Pěstování konopí s obsahem obsahem THC větším než 1 % doma je buď přestupek (při pěstování 1- 5 rostlin) nebo trestný čin (nad 5 rostlin) a tak je na pěstování a také na trestní sazby pamatováno. Pod jedno procento pak se na ně pohlíží jako na technické konopí (viz nahoře), ale s nebezpečím, že někdo vás udá, Policie ČR sklidí políčko abude zkoumat, jestli pěstované rostliny toto procento nepřekročily.

Přesto...

Konopí je v posledních letech čím dál více žádanější. Používá se jako doplněk stravy lidí i zvířat, v kosmetickém i oděvním průmyslu, ale také při výrobě matrací a lan. Konopí má však smysl používat jen tehdy, pokud je skutečně kvalitní. Musí být vypěstováno ze správné odrůdy, bez plísní i dalších rizikových elementů. Mnoho výrobců však bohužel sahá k syntetickým kanabinoidům nebo jen jejich izolátům, aby snížili výslednou cenu produktů.

„Tím se ztrácí komplexní účinek konopí na lidský či zvířecí organismus. Příroda je díky bohu moudrá, a vždy nám namíchává ty nejlepší koktejly v těch nejlepších a nejoptimálnější poměrech. Tak proč to měnit?“ uvádí MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař z Přílepské ordinace.

Jaké jsou vhodné podmínky pro pěstování konopí?

Pokud chtějí výrobci docílit opravdu nezávadného produktu, musí pro konopí vybrat především vhodné pěstební podmínky. „Penicilin si doma také nepěstujeme na plesnivém chlebu, ale užíváme ho ve formě, která byla získána striktně kontrolovaným a hygienickým způsobem. Stejně bychom měli uvažovat i o konopí,“ upřesňuje Jiří Velechovský, jeden ze zakladatelů společnosti SensiQure, která hodlá modernizovat pěstování léčebného konopí s vnitřními farmami.

Díky tomu, jak se k pěstování konopí ještě donedávna přistupovalo, je správný přístup pro pěstování spíše vzácností. Je vhodné produkty, které mají k hygienickým standardům daleko, dlouhodobě užívat? Je samozřejmě nutné odlišit koncový produkt, kdy se v případě extraktu docílí čistoty pomocí chemických procesů, které nežádoucí látky v extraktu odstraní. V případě květu jako produktu je ovšem na každém zákazníkovi, aby zvážil původ a zpracování produktu, za který utratí své peníze a bude ho užívat. Z pohledu zákazníka by tedy mělo být samozřejmé, že zná podmínky, za jakých vzniká produkt, za který platí nemalé peníze.

Zdroj: pravniprostor, SensiQure