Katalog firem je určen především zájemcům o využívání obnovitelných zdrojů, jako například stavebníkům, majitelům rodinných domů nebo podnikatelům, kterým usnadní orientaci a výběr vhodného dodavatele zařízení. Letošní vydání katalogu je nově rozšířeno také o kategorii projektových a architektonických kanceláří, které se zaměřují na výstavbu tzv. nízkoenergetických domů. "Obnovitelné zdroje energie jsou perspektivním a rychle se rozvíjejícím oborem podnikání. Například v Německu se vloni z obnovitelných zdrojů vyrobilo více než 10% elektřiny, což zaměstnalo kolem 200 tisíc lidí," říká ředitel EkoWATTu Jiří Beranovský.

"Zájem o obnovitelné zdroje energie ale roste i u nás, což s sebou nese i rozšiřování nabídky firem, které v tomto oboru působí," vysvětluje důvody k aktualizaci katalogu Beranovský. Katalog je členěn celkem do osmi tematických kapitol podle oboru ve kterém firmy působí – Solární energie, Fotovoltaické systémy, Tepelná čerpadla, Biomasa, Kogenerace, Malé vodní elektrárny, Větrné elektrárny. V osmé, nejnovější kategorii jsou soustředěny firmy, které se zabývají projektováním a výstavbou nízkoenergetických domů. Vydání publikace Katalog firem – obnovitelné zdroje energie 2006 – 2007 v letošním roce finančně podpořila Česká energetická agentura v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006. Katalog vychází v nákladu 7500 kusů. Distribuován je zdarma – část nákladu bude zájemcům k dispozici v síti cca 50 poradenských středisek EKIS České energetické agentury, část je distribuována u příležitosti odborných výstav a konferencí. Lze jej také objednat na tel: 266 710 247 nebo e-mailové adrese: ekowatt@ekowatt.cz. Na internetu je přístupná také elektronická verze katalogu na adrese www.ekowatt.cz/katalog_firem.

Zdroj: Ekowatt