Obřadní síň je místnost určená k provádění obřadů. Nachazí se na úřadech (svatební obřady, vítání občánků), v krematoriích (smuteční obřady), ve školách (imatrikulace, promoce).