Obrubník je zpevněný pás mezi dvěma výškově rozdílnými pásy, např. mezi chodníkem a silnicí nebo chodníkem a trávníkem.