Sedací souprava

Pohodlné sezení spolu s televizí, případně krbem, tvoří základní vybavovací předměty a dominanty prostoru. Proto je dobře je vybírat s ohledem na velikost prostoru a skutečné potřeby uživatelů. Umístění sezení většinou volíme v klidové části prostoru bez, nebo s minimem, průchozích zón. Většinou je vhodné sezení udržet otevřené do prostoru, kdy spolu s jídelnou či kuchyňským koutem tvoří otevřený prostor vhodný i pro setkávání většího počtu lidí.

Obývací hala Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Průchozí zóny

Jsou to přirozené komunikace, např. na terasy, balkóny a do dalších prostor a místností v bytě a domě. Neměly by zasahovat do prostoru odpočivného sezení a televize, naopak je dobře, když nám přirozeně dělí další funkční zóny, třeba jídelní či kuchyňský kout.

Obývací hala Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Televize vs. Krb

Je považováno za ideální, když můžeme umístit televizi a krb pohledově proti sezení. Kdy u televize je to jednoznačně podmínkou, u krbu to tak úplně neplatí. Pokud to stavební řešení neumožňuje, pak řešení krbu volíme tak, aby byl dostatečně dominantní v prostoru a jeho plamen mohl být vnímán ze všech pozic v prostoru.

Čtěte také

Skicář - kuchyně

Čtěte také

Skicář designérů: Kuchyň

Televizi umisťujeme ve vzdálenosti okolo 3,5 a 4 metrů (podle skutečné vzdálenosti doporučujeme vybrat vhodný přístroj), abychom vytvořili kompaktní „televizní“ prostor a udrželi průchod mimo sezení.

Prostor před krbem by měl z bezpečnostních i estetických důvodů zůstat volný.

Obývací hala Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Pracovní místo

Není-li možné v rámci interiéru vytvořit samostatnou pracovnu, je vhodné integrovat pracovní místo v obývacím pokoji. Většinou se zde nejlépe „snáší“ s denním režimem a umožňuje klidnou večerní práci. I samotné řešení nábytku je možné dobře začlenit do celé koncepce vybavení.

Obývací hala Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Text a skici: Jaroslav Vávra


DesignŠkola radí

Barbara Venter Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

BARBARA VENTER V roce 2006 spolu se sestrou založila DesignŠkolu – místo pro skutečně profesionální průpravu interiérových designérů, za 8 let existence má její škola 400 absolventů, z nichž přibližně 50 již vede úspěšnou praxi. Ve své práci propaguje variantnost řešení a úzkou spolupráci s klienty. Při navrhování interiéru je pro ni nesmírně důležité vytvořit „příjemné místo pro život“. (barbara@designskola.cz)

Jaroslav Vávra Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

JAROSLAV VÁVRA Více než 20 let se věnuje řešení interiérů na míru a vede úspěšnou praxi interiérového designéra, klade důraz na vztah s klientem a kvalitu provedení realizace. Od roku 2011 je kmenovým lektorem DesignŠkoly. (vavra.interiery@email.cz)


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 1/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.