Ocel je kovová slitina obsahující železo, uhlík a další prvky s obsahem uhlíku menším než 2,11 %. Vyrábí se ve vysoké peci ze surového železa, koksu a vápence. Během výroby se železo zbaví přebytečného uhlíku a dalších nežádoucích příměsí a naopak se přidají legující prvky (hliník, křemík, chlor, mangan). Využívá se v mnoha odvětvích, např. strojírenství, stavebnictví.