Během bouřky může vzniknout elektrický výboj o napětí v řádu stamilionů voltů a elektrický proud o velikosti až sto tisíc ampér. Špatná zpráva je, že již pouhá 0,1 A může zabít člověka, ale kromě lidských životů jsou během bouřky v ohrožení také nemovitosti či elektrické spotřebiče. Udeří-li blesk do domu, tak na okamžik v celém objektu i v jeho okolí enormně vzroste napětí na všech vodivých předmětech. To zničí elektrická zařízení, ale někdy i veškeré vodivé instalace a rozvody. Proud z blesku má značnou sílu - dokáže doslova vyrvat všechny dráty a potrubí ze zdi, nebo dokonce i zničit celý dům. Pouze v případě, že je toto napětí vyrovnáno vzájemným propojením všech vodivých předmětů v domě (a na plášti domu) do jednoho uzemněného obvodu, je nebezpečí zažehnáno. A to je princip bleskosvodu.

Co dokáže blesk

Vodivé předměty, kterými protéká bleskový výboj, se zahřejí natolik, že se vznítí. Bude-li výboj procházet mokrým dřevem nebo vlhkým zdivem, může dojít k rychlému vývinu par s následkem exploze, která často doslova rozmetá střešní krovy, komíny, části zdí nebo dojde k narušení celé konstrukce objektu.

Ochrana vašeho domova před bleskem:

Zdroj: Youtube

Pozor na okolí

Při úderu blesku do domu se mohou nepříjemné účinky projevit také u sousedních budov. V okolí zasaženého domu se totiž v elektricky vodivých předmětech indukují proudy o stejné intenzitě, jako jsou ty původní z blesku. Pokud ovšem máte na svém domě dobře instalovaný hromosvodný systém, bude váš dům chráněn i před těmito proudy, protože je bezpečně svede a uzemní.

Ochrana před bleskem

Základem ochrany, která snižuje riziko vniknutí bleskového proudu do chráněné budovy, je tzv. jímací soustava. Ta sestává z jímacích tyčí, závěsných lan, mřížových vodičů a kovového oplechování. Podmínkou správného fungování je bezchybný návrh a provedení hromosvodu.

Než uhodí

O ochraně domu před bleskem je moudré uvažovat už ve fázi projektu domu. Odborník musí pro váš dům vypočítat riziko ohrožení bleskem a na základě toho navrhne, jaký typ hromosvodného systému bude třeba. Uzemňovací soustava, která sestává zejména z uzemňovacího vodiče, se pak instaluje ve fázi budování základů. Hromosvod je oprávněna instalovat firma s příslušným oprávněním k montáži, opravám, revizím a zkouškám hromosvodů.

Zdroj: thespruce.com, familyhandyman.com