Mladé stromy je nutné chránit před poškozením způsobovaným ohryzáním kůry zvěří. Existuje mnoho typů chráničů – chránič z plastu, ze sítě, která má schopnost se postupně rozpadat, z pryže. (Zdroj: Brickell, Ch. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie. Ikar. 1999, Praha.)