Ochrana památek (památková péče) je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. Výkonným orgánem u nás je Památková inspekce a odbor památkové péče Ministerstva kultury a jím zřízená odborná organizace památkové péče - Národní památkový ústav.